Vlagyimir Putyin

1952.10.07

Határozott, erős jellem (1111), további tartalékok nélkül (nincs 8-as). Ha azonban nincs szükség direkt konfrontációra, akkor a 11->8 átalakulás során egy békésebb (-11; +8), toleránsabb karakter teremtődik, miközben javulnak a testi kondíciók (+4).
Kényelmes, már-már lusta ember (222; nincs 6-os; nincs 3-as), akinek állandóan jár az agya (nincs 3-as, 55; 9) és hajlamos a negatív gondolatokra (222; nincs 3-as; 55). Ezt a tendenciát azonban pusztán akarata (1111) által bármikor meg tudja haladni (illetve 3-as teremtődhet amit az önértékelési oszlop saját céljaihoz használna fel). A 222 idővel és tapasztalattal komoly megérzésekkel segítheti, ha hallgat rá. Ennek a képességnek a kibontakozását kezdetben az erős logika (55) hátráltathatja. Az ilyen embert képességeinek teljes birtokában szinte lehetetlen átverni. A 222 és 55 kombináció nem csak arra teszi képessé, hogy a távoli jövő lehetséges forgatókönyveit figyelembe vegye, terveket készítsen minden eshetőségre, de a közvetlen helyzetek pontos megítélésében nem csak a logikára, hanem a megérzéseire is támaszkodhat. Olyan ember, aki pillanatok alatt átlát bármilyen helyzetet, és képes az emberek helyes megítélésére is, miközben pár lépéssel már előttük jár. Konfrontáció esetén erre a hideg logikára és megérzésre támaszkodhat, amit nem befolyásolnak érzelmi döntések (eltűnik a teremtett 8-as).
Fontos számára a család (222-55) amely kötelékeket átalakított számtábla esetén nehezen tart fent (222-55-8), hiszen az országhoz, a nagyobb nemzethez kezd el kötődni.
Konfrontáció esetén terveivel kész a falon is átmenni (1111-77), azonban az átalakított, „lágyabb” számtábla esetén (11-4-77) reálisabb célokat tűz ki. Így lágyul eredendő fanatizmusa is (1111-55-9 -> 11-55-9). 77 birtokában eredendő szerencsés ember, aki a megérzései és a logikája mellé még a Mindenség működésének titkait is magáénak tudhatja.
Eredendően nem haragtartó (9) és nem konfrontatív (nincs 4-es). Képes maga körül mindent megreformálni (gyenge 3-6-9 sor), nem ragaszkodik túlzottan semmihez.
Eredendő sikerességi mutatója pusztítóan magas (140%->60%), ezen a „lágyabb” számtábla kis mértékben javít (120%->80%). Szellemi dominanciája nagyon magas, 14,7.

Az 1111-55-77-9 különleges kombináció. Az ilyen ember nagy tettekre hivatott, képes a meglévő világrend megváltoztatására. Hogy mit hagy maga után ennek során, az persze kérdéses.
Bár a számtáblában benne rejlik az ego teljes feladásának lehetősége (eltűnnek az 1-esek miközben 2222/44 és 88 teremtődik), Putyin vélhetően nem ezen az úton indult el.

Kiemelt számai ( 25 7 11 2 ) és pozíciója alapján küldetése: kitartását (2) és akaratát (11) felhasználva az országát (5) egy új világ (7) felé vezetni (2).

Orosz-Ukrán háború

Orosz-Ukrán háború

Hajtóerőben bővelkedő számtábla, fékek nélkül (22222, nincs 3-6-9 sor illetve 7-8-9 oszlop): az események, amik ezen a napon következnek be, nagyobb ellenállás nélkül történhetnek meg. A szellemi energia (akarat – 111) olyan folyamatokat indít el (22222) melyek a fizikai testre (határokra) hatnak (44). Sem pusztító (nincs 6-os), sem teremtő (nincs 7-es), sem pedig kiegyensúlyozó erő (nincs 8-as) nincs jelen. Az elindult események önmagukban zártak (nincs 3-as), azok nem állnak kapcsolatban sem egymással, sem pedig külső erővel. Az esemény előre eltervezett jellegére az 5-ös (kiemelt) szám jelenléte utal. A nemzetek (nagy család) közötti kapocs, összetartás hangsúlyos (22222-5), ahogy a céltudatosság is (111-44). Önértékelésben (nemzeti öntudatban) erős számtábla (111-22222), ezt külső erő, vélemény, nem befolyásolja (nincs 3-as). Az ezen a napon bekövetkezett események fizikailag támogatottak, azonban instabilak (44-5). A számtáblában benne foglaltatik a teljes sikeresség lehetősége (100%-os sikermutató). Az elvileg végtelen spirituális dominancia azt jelenti, hogy a küldetés célját tekintve nem merülnek fel kételyek.

A számtáblán a 22222 olyan belső energiára, idővel pedig (társadalmi) feszültségre utal, melyet leginkább a környezet felé lehet leadni, azt ugyanis hosszútávon tárolni nem lehetséges. Az, hogy sem pusztító, sem teremtő energiák nincsenek jelen, azt támasztja alá, hogy a háború szelepként funkciónál, sem céljai, sem pedig okai között nem szerepel sem a pusztítás, sem a teremtés.
A 9-es hiánya arra utal, hogy bármi is lesz az esemény kimenetele, az emberek emlékezetében nem marad meg tartósan.

Az esemény forrása a győzelemre irányuló akarat (1), melyet közvetlenül a magasabb (megnyilvánuló és meg nem nyilvánuló) (0) szellemi energiák (1) táplálnak. Célja pedig az összekötés (5), melyet az akarat (1) és a fizikai erő (4) támogat.
A sorsformáló energiák erős jelenléte (energetikai potenciál:30, középszint:5) tovább támogathatják a küldetés sikerességét.

Amerika, a lehetőségek hazája

A mai Amerika születése a Függetlenségi Nyilatkozat kihirdetésétől, 1776.06.04-től datálódik.

Amerika - 1776.06.04
Amerika – 1776.06.04

Létrejötte nem volt nehezteléstől és erőszaktól mentes (forrásszám:6). Büszke (szellemi stabilitás: 324), de jellemerőben és szellemiségében gyenge nemzet (1; gyenge 1-5-9 átló). Mindez abban nyilvánul meg, hogy folyton bizonyítani próbálja önnön fontosságát, fitogtatja erejét (66). Emögött azonban bizonytalanság, és saját identitásának keresése rejlik (1; instabil 1-2-3 oszlop). Céltudatos (1-44-777), a célok véghezviteléhez azonban hiányzik a belső energia (2). Az egyik módja a célokra való figyelem és koncentráció fenntartásának az amerikai állampolgárok elhanyagolásával (44->2222), akik eredendően fontos szerepet játszanak a nemzet alakításában, kéz a kézben a kormánnyal (44). Másik lehetőség a kitartás növelésére, az alkotó energiák felszabadítása (6->22+7), a belső feszültség feloldása. Az anyagi javak megteremtése és fenntartása kiemelt fontossággal bír (44-5-66). Az összetartozás élménye maximum felszínes (gyenge 2-5-7 sor), nincs valódi összefogás, mindenki saját szerencséjének kovácsa. Hagyományai, igazi kultúrája nincsen, hibáiból nehezen tanul (nincs 9-es). Felelősségtudattal eredendően nem rendelkezik (nincs 8-as), céljai elérésében így nem válogat módszerekben. Sikeres nemzet (90%-os sikermutató), mely birtokában van a világot mozgató összefüggéseknek (777). Ezt a tudást azonban sok időbe telik tökéletesen használni.

Amerika világpolitikai szereplésének fontos összetevője az erős 3-5-777 átló, mely arra sarkallja, hogy kapcsolatokat keressen és tartson fenn. Ezeknek a kapcsolatoknak a minőségét erősen befolyásolja a fent tárgyalt instabil önértékelés (1-2-3) és a gyenge jellemerő (1), valamint az erőből való kommunikációra való (66) hajlam.

Kiemelt számai (24 6 32 5) alapján Amerikát az állandó (2) emberben (4) lévő hatalomvágy (6) motiválja, kitűzött célja pedig saját ismereteit (3) terjeszteni (2) a világban (5).

A teremtő

A pusztító

Amerika előtt két szélsőséges út áll. Vagy pusztító, vagy pedig az emberi civilizáció elképzelhetetlen mértékű előmozdítója lehet. Természetesen e két szélsőség között is ingadozhat, illetve a számtábla belső dinamikája kevésbé drasztikus formát is ölthet.

A teremtő számtábla esetén Amerika legyőzi belső viszályait és uralomvágyát (eltűnik a 6-os). Rájön, hogy a pénz és a hatalom helyett a művészetek, filozófia, sport és a tudomány felé fordulás által korábban rejtett csatornák nyílnak meg, melyek elképzelhetetlen mértékű spirituális belátást és energiát adnak (777777). Ez akkora teremtőerő, amivel az egész világot meg lehet változtatni.
A pusztító számtábla esetén ennek pontosan az ellenkezője következik be. Minden spirituális teremtőerő eltűnik, a fizikai világ feletti uralomvágy magával rántja csaknem az egész számtáblát, és akár a világot is.