2019. március hónap bejegyzései

Beethoven

Ludwig van Beethoven II. – Kérdések és válaszok

Elkezdtük Beethoven számtábláját elemezni, most ezt folytatjuk, de kicsit másképp. Ugyanis megpróbálok feltenni kérdéseket a korábban írottakhoz, mintha magam is először találkoznék a rendszerrel. Egyúttal természetesen válasszokkal is próbálok szolgálni.

Kérdések az 1-es szám kapcsán

Beethoven átlagos jellemerejű (111), mindenkivel remekül szót értő ember. Jellemét rejtett tartalékokból nem tudja tovább erősíteni (nincsenek 8-asok).

Mit jelent az, hogy átlagos jellemerő?

Férfiak esetében 3 (111), nők esetében 2 (11) darab egyes jelenti az átlagos jellemerőt, egy olyan skálán, ahol az egyik véglet az individualizmus (11111), a másik véglet pedig az egoizmus (1). A férfiak erősebb, a nők gyengébb jellemerejűek. Természetesen vannak nők, akik nagyon határozottak és vannak férfiak, akik viszont gyenge jellemerővel bírnak. Itt egy átlagról van szó, amikor a férfit férfiasnak, a nőt pedig nőiesnek nevezzük. Egy átlagos jellemerejű nőt ugyanis kifinomult egositának is nevezhetünk. Ez a nő képes arra, hogy nőiessége révén magához vonza az élet jó dolgait. Egy átlagos jellemerejű férfi pedig kiválóan tud közvetíteni a két véglet között, kiváltéképp, ha maga is képes jellemerejét módosítani.

Mit jelent, hogy jellemét rejtett tartalékokból nem tudja tovább erősíteni?

A számtábla annak megfelelően, hogy hogyan működtetjük szabad akaratunkat, egyfajta belső dinamikában van. Számok tűnnek el és jelennek meg, illetve alakulnak át. Egy ilyen átalakulás, mikor úgy döntünk, hogy meglévő empátiánkat és felelősségérzetünket (amit a 8-as jelöl) nem használjuk. Ilyenkor jellemünk megkeményedik (teremtődik még 2 darab 1-es), miközben belső energiát veszítünk, vagy szívósságunk csökken (eltűnik 2 darab 2-es, vagy 1 darab 4-es). Ez természtesen fordítva is működik. Az átalakulásokról még sokszor lesz szó a későbbiekben.

Kérdések a 2-es szám kapcsán

Kiváló megérzésekkel rendelkezik (222), energetikailag kisebb mértékben befolyásolható a külvilág által (van 3-as), könnyen átveszi mások hangulatát, azonban ez fordítva is működik, ő is át tudja adni hangulatát a külvilágnak. További tartalékokkal bír, hogy belső energiáját növelje (több mint két darab 1-es).

Hogyan kapcsolódik a belső energia a megérzésekhez és egyáltalán mi az, hogy belső energia?

Nos, ez nem olyan egyszerű kérdés. A belső energia ugyanis nem az a fajta bioenergia, amit chi-ként ismerünk, de nem is teljesen idegen attól. Ez egy olyan energia, amely meghatározza, hogy hogyan lépünk energetikailag kapcsolatba a külvilággal (a 2-es a viszonyulás száma). Ahhoz, hogy létezzünk, mindenképpen szükség van belső energiára. Energiát folyamatosan veszünk fel és adunk le a környezetünkből. Ételből, levegőből és emberektől egyaránt. Akinek nincs 2-ese a számtáblán, az más módokon kell, hogy hozzájusson a szükséges energiához. Az ilyen emberekből válhat energiavámpír, azonban itt sem vonhatunk le azonnali következtetéseket. Akinek pedig sok 2-ese van, szükséges, hogy azokat felhasználja, ellenkező esetben hirtelen pusztító „robbanás” során adja le a felesleges energiáját, aminek nem akarunk a célpontjává válni.

A 222 úgy viselkedik, mint egyfajta energetikai antenna. Az ilyen ember képes arra, hogy megérezzen dolgokat. Ezek olyan dolgok, melyeknek már van energetikai lenyomata, azaz megnyilvánulásuk már időben meghatározott (például egy közelgő földrengés, melyet még nem lehet mérni, de az állatok már zaklatottan viselkednek). Köznyelven ezt a képességet előérzetnek nevezhetnénk. Akinek tehát 222 van a számtábláján, az képes a környezet finomenergetikájának változásait érzékelni. Energetikailag azonban a 222 leginkább 1 darab 2-esként viselkedik, pontosan azért, mert ez a fajta adásvétel képes kimeríteni az embert. Ez a megérzés a legtöbb embernél spontán jelentkezik és semmi befolyása nincs rá (ettől még a csatorna nyitva, de a racionális gondolkodás és egyéb ítélkezések meggátolják a ráhangolódást).

Kérdések a 3-as szám kapcsán

Jó műszaki érzék (3), de nem ragaszkodik a precízitáshoz. Hajlamos a hirtelen hangulatváltozásokra. Van igénye az ismertségre, hajtja a tudásvágy.

Miért pont műszaki érzék a 3-as?

Ha megnézzük a 3-as jelentését, azt találjuk, hogy ismeret és ismertség utáni vágy. Hogy jön ide a műszaki érzék? A 3-as mélyebb értelmezésben az átvitel száma. Ez az átvitel azt jelenti, hogy információt veszünk fel és továbbítunk. Ez az információ a Mindenség működési elvére vonatkozik (hiszen ez vesz körül minket, ebben élünk), ami nem más mint a fraktál elv. Hétköznapi értelemben a világ megismerését az egzakt tudományok segítik, így leegyszerűsítve a 3-as a műszaki érzéket és az egzakt tudományok iránti érdeklődést jelenti. Sok 3-assal is lehet valaki bölcsész, azonban módszereiben mindenképpen egzakt tudományokat hív segítségül. Erre példa Noam Chomsky, aki nyelvész, munkássága azonban matematikai alapú.

Miért nem precíz akinek több 3-asa van?

Aki ismereteket gyűjt, azt általában nem érdeklik a részletek, a rend és a precizitás, hiszen akkor mikor lenne ideje ismereteket szerezni? Akinek tehát sok 3-asa van, az átlátja a káoszt. Ha az ilyen ember mégis pedáns, annak más okai vannak.

Miért jellemzik hangulat ingadozások a több 3-assal rendelkező embert?

Korábban írtuk, hogy a 3-as az átvitel száma, méghozzá mindenféle információé. Azok, akiknek van 3-asuk a számtáblán, energetikailag nem földeltek, rájuk a külvilág erős hatással lehet. Ennek mélyebb vizsgálatához nem árt a 3-5-7 átlót is figyelembe venni, ami arról árulkodik, mennyire fontos a környezettel az energiacsere. Továbbá számít még a 2-esek száma is. Ugyanis hiába van igényünk az energiacserére, ha magunknak nem áll elég energia rendelkezésünkre. Hasonló ez a 222 konfigurációhoz, azonban ebben az esetben akkor is fennáll az energetikai befolyásolhatóság (de csak 222 esetén), ha nincs 3-as vagy erős a 3-5-7 átló. Sok 2-es esetén a külvilág kevésbé képes befolyásolni energiánkat és hangulatunkat.

Kérdések a 4-es szám kapcsán

Veleszületetten gyenge fizikumú (4), a betegségekkel szemben nem ellenálló, azonban képes tartalékokat mozgósítani, hogy szívósságát erősítse.

Kérdés helyett itt inkább egy rövid gondolatmenet álljon. Alapvetően a fizikai szívósság és a betegségekkel szembeni ellenállás szempontjából jó, ha az embernek sok 4-ese van. Sok 4-es esetén a test rendkívül ellenálló és nagy igénybevételnek tehető ki, azonban pont ezért nem is jelez, ha éveken át elhanyagoljuk vagy sanyargatjuk magunkat. Ha sok 4-el rendelkező ember lesz beteg, akkor az általában hirtelen jelentkező és jellemzően súlyosabb betegséget jelent. Kevés 4-es esetén a test nagyon hamar jelez, ha nem jó úton járunk, és bár többet kell foglalkoznunk vele – és lelkünkkel -, ennek is meg van az előnye, hiszen hamar tudunk korrigálni, ha észrevesszük testük jelzéseit.

Kérdések az 5-ös szám kapcsán

Kivaló intuícióval és logikával bír (55), ami a 3-al együtt műszaki pályát is lehetővé tesz.

Korábban volt már szó megérzésről és előérzetről. Az intuíció miben más?

A megérzés időben már létező energetikai állapot érzékelését jelenti, míg az intuíció időtől függetlenül létező információhoz való hozzáférést jelent. Ilyen például egy zseniális ötlet, ami egyszerűen csak kipattan az ember fejéből minden előzmény nélkül, vagy mikor „megálmodjuk” valaminek a megoldását.

Kérdések a 6-os szám kapcsán

Művészi vénával (6) és nagy teremtő erővel (777) megáldott, kreatív ember (3 és 55).

Mi az a földi adomány?

A földi adomány nem más, mint az alkotói, teremtői képesség.

Kérdések a 7-es szám kapcsán

Művészi vénával (6) és nagy teremtő erővel (777) megáldott, kreatív ember (3 és 55).

Mi az égi adomány?

Az égi adomány a szellemi teremtő erő. A 6-os a fizikai teremtő erő, amibe szellemiség annak függvényében és mértékében „költözik”, hogy hogyan használjuk 6-osainkat, illetve hány 7-esünk van a számtáblán. Röviden arról van szó, hogy mennyire vagyunk képesek ihletett, kimagasló műveket megalkotni, illetve mennyire vagyunk a sors kegyeltjei. A 777 a csiszolatlan gyémánt, az a fajta szellemi teremtő erő, mellyel saját életünkben megteremthetjük a mennyországot, de a poklot is, így meg kell tanulni bánni vele. A 6-osok és 7-esek különös viszonyáról később részletesebben lesz szó, mert nem egyszerű a kérdéskör, és több mindenről is szót kell ejteni.

Kérdések a 8-as szám kapcsán

Veleszületett empátiája nincs, szüleihez eredendően nem kötődik (nincs 8-as).

Mi köze van a szülőknek az empátiához?

A 8-as az átvállalás száma. Szüleinkkel karmikus kapcsolat köt össze minket, ami megbonthatatlan. Minden más kapcsolat megbontható, így senki másért nem tartozunk teljes felelősséggel, csak a szülők iránt. A 8-as szám kifejtésénél ez remélhetőleg jobban érthető lesz, ha most még nem volna az.

Kérdések a 9-es kapcsán

Megbocsátó, emlékezete nem túl jó (nincs 9-es).

Hogy függ össze a megbocsátó jellem a feledékenységgel?

Pontosan úgy, hogy akinek nem túl jó az emlékezete, az nem tárol el sérelmeket.

Karma

Bevezető

Korábban már említettem, hogy Shift a karmát úgy határozza meg, mint a szabad akarat működési mechanizmusát. Ez nem más, mint az a szabály és keretrendszer, melyben szabad akaratunk érvényesülhet. Nem lehetséges minden, viszont minden ami lehetséges, következményekkel jár. Leszületésével a lélek beleegyezett, hogy a karma törvényeit elfogadja.

Szabad akarat

Szabad akaratunkat arra kaptuk, hogy megválaszthassuk, hogyan és milyen tapasztalatokban legyen részünk, és hogy eldönthessük miképpen akarjuk földi küldetésünk végrehajtani.

A szabad akarattól elválaszthatatlan az a képességünk, hogy különbséget tudunk tenni dolgok között. Hiszen hogyan máshogy tudnánk kivalásztani azt, amit szeretnénk és ami nekünk jó? Ez a képesség azonban kétélű fegyver, ugyanis könnyen ítélkezéshez vezet azok felett a dolgok felett, amiket nem tartunk jónak, amiket nem választottunk. A karma működését leginkább ekkor érezzük meg. Ilyenkor életünkbe fokozatosan olyan tényezők lépnek be, amik hátráltatják céljaink elérését, kellemetlen, vagy egyenesen rosszak. Ezek arra ösztönöznek minket, hogy felülvizsgáljuk hozzáállásunkat és változtassunk rajta. Miután ez megtörtént, a bajok rendszerint önmaguktól elmúlnak. De mik azok a dolgok amikre oda kell figyelni, és mikor számíthatunk a sorstól korrekcióra?

A karmaedény

Képzeljük el, hogy karmánk egyenlege egy edénybe gyűlik. Az edénybe felülről és alulról csövek nyúlnak be, illetve csatlakoznak. A fentről benyúló csöveken minden alkalommal, mikor nem megfelelően viselkedünk folyadék csöpög, ami tölti edényünket. Megfelelő hozzáállás esetén az alsó csöveken pedig folyadék távozik. Ennek a képzeletbeli folyadéknak az állása határozza meg, hogy milyen feladatokat kapunk a sorstól.

Karmaedény
Karmaedény

Karmikus cselekdetek

Az ítélkezés különböző fajtái, úgy mint az idealizálás, a téves meggyőződések, a szándékos rossz cselekedetek, vagy a beteljesítetlen karmikus feladatok növelik az edény tartalmát ezen a négy különböző csövön keresztül. Ezekkel szemben a pozitív tulajdonságok és pozitív hozzáállás, a szándékos de nem öncélú jócselekedetek, a beteljesített karmikus feladatok megnyitják az ezeknek megfelelő alsó csöveket, amiken keresztül a felgyülemlett karmafolyadék távozik. Továbbá külső segítséggel is csökkenthető a karmikus folyadék szintje például gyógyítók által, ez azonban szemléletváltás nélkül nem hoz tartós eredményt.

Mikor megszületünk, edényünk nagyjából 10-20%-ig van tele, ez gyermekkorban jellemzően nem változik. Karmánkon akkor tudunk leginkább dolgozni, mikor felnőtté válunk, azaz amikor már szellemiségünket teljesen képesek vagyunk hasznosítani. Az Univerzális Numerológia rendszerében erről az időpontról a Mentális Felnőttéválás kora árulkodik. Ez az időpont általában egybeesik fontos sors eseményekkel, tüzifát adva szellemiségünk alá, belobbantva azt. Ilyenkorra kialakult értékeink mentén elkezdjük szabad akaratunkat használni, jellemzően az ítélkezés útján haladva.

Sorskorrekció

Ítélkezéseinkért nem szorulunk egyből korrekcióra, azonban az említett csövek valamelyikén, vagy akár egyszerre többön is, a folyadék elkezdi tölteni karmaedényünket. 60%-os telítettségnél már figyelmeztetéseket kapunk: apróbb kellemetlenségek, balesetek érnek minket, esetleg a kapcsolataink nem alakulnak jól. Ha továbbra sem változtatunk és edényünk tartalma eléri a 80%-ot, komolyabb figyelmeztetésben részesülünk: súlyosabb betegségek, válások, egyéb veszteségek és sorscsapások érnek minket. 90%-os telítettségnél gyógyíthatatlan betegségek, teljes csőd, kilátástalan helyzet alakul ki. Még nagyobb telítettség mellett pedig a lélek úgy dönt, hogy egy következő életben próbálkozik újra.

Megoldás

A megoldás tehát minden esetben az ítélkezés mentes, derűs hozzáállás, amivel karmikus folyadékunkat alacsony szinten, elégedettségünket és sikermutatónkat pedig magas fokon tarthatjuk. Vegyük figyelembe, hogy a nehézségeket nem büntetésből, hanem segítő szándékkal kapjuk, azért, hogy észrevegyük, sorsunk a túlzott ítélkezés miatt nem jó irányba halad.

Numerológiai vonatkozások

A már említett Mentális Felnőttéválás kora mellett, mely azt a dátumot jelöli meg amikor karmánkkal aktívan tudunk foglakozni, a másik fontos dolog ami ugyan ekkor és emiatt válik lehetségessé, az a számtábla belső dinamikájának beindulása bizonyos szabályok szerint. Szabad akartunk és döntéseink alapján a számtábla módosulhat, megfelelve a fenti karmikus modellnek. Lazán ide kapcsolódik a sikermutató fogalma is. Ezekről később lesz szó.

Beethoven

Ludwig van Beethoven I.

Ludwig van Beethoven azon kevés zeneszerzők közé tartozik, akit aligha kell bemutatni, és akinek zenéje jól megfér a mai kor kínálatával is. Úgy is mondhatjuk talán, hogy zenéje univerzális. Ki ne ismerné IX. szimfóniát, a Für Elise dallamát, vagy a mindent elsöprő Missa Solemnist?

Beethoven 1770 december 16-án született, de mivel nem maradt ránk anyakönyvi kivonat, sem pedig dokumentum ezt illetően, a dátum tehát bizonytalant. Azonban ez az általánosan elfogadott születési dátum, így számunkra ez bír üzenet értékkel. Tovább árnyalhatja a képet, ha figyelembe vesszük a fennmaradt keresztelési dátumot, ami december 17.

1770.12.16 - Beethoven
1770.12.16 – Beethoven

Általános jellemrajz

Az elemzést általában az 1-esek kiértékelésével kezdjük. Figyelembe vesszük a számok mennyiségét, illetve belső összefüggéseket is. Általánosságban, ha egy mezőben sok szám van, akkor az annak erősségét, míg kevés szám annak gyengeségét jelöl, mindezekből azonban nem szabad elhamarkodottan következtetéseket levonni.
Itt most csak egy általános jellemrajzot mutatok be, később árnyaljuk a számtáblát.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy ebben a formájában a számtábla csak a születéskor érvényes (illetve a mentális felnőttéválásig, erről is lesz később szó).
Számítási segédletett itt, értelmezési segédletet pedig itt találunk.

1

Beethoven átlagos jellemerejű (111), mindenkivel remekül szót értő ember. Jellemét rejtett tartalékokból nem tudja tovább erősíteni (nincsenek 8-asok).

2

Kiváló megérzésekkel rendelkezik (222), energetikailag kisebb mértékben befolyásolható a külvilág által (van 3-as), könnyen átveszi mások hangulatát, azonban ez fordítva is működik, ő is át tudja adni hangulatát a külvilágnak. További tartalékokkal bír, hogy belső energiáját növelje (több mint két darab 1-es).

3

Jó műszaki érzék (3), de nem ragaszkodik a precízitáshoz. Hajlamos a hirtelen hangulatváltozásokra. Van igénye az ismertségre, hajtja a tudásvágy.

4

Veleszületetten gyenge fizikumú (4), a betegségekkel szemben nem ellenálló, azonban képes tartalékokat mozgósítani, hogy szívósságát erősítse.

5

Kivaló intuícióval és logikával bír (55), ami a 3-al együtt műszaki pályát is lehetővé tesz.

6 – 7

Művészi vénával (6) és nagy teremtő erővel (777) megáldott, kreatív ember (3 és 55).

8

Veleszületett empátiája nincs, szüleihez eredendően nem kötődik (nincs 8-as).

9

Megbocsátó, emlékezete nem túl jó (nincs 9-es).

Sorok, oszlopok, átlók

Sorok

Erősen céltudatos, határozott (111-777). Céljai elérésében az égi áldás (szerencse) nem kis szerepet játszik.

Fontos számára a család, anélkül az életét nehezen tudja elképzelni (222-5).

Jól tűri a változásokat (kevés szám a 3-6 sorban), céljai elérésének érdekében képes tervein változtatni.

Oszlopok

Önértékelése fejlett (111-222-3), nagy az önbizalma van, azonban főként kudarc esetén hajlamos ezeket elveszteni egy időre.

Fontos számára, hogy megteremtse az életében az anyagi feltételeket (55-6).

Veleszületetten tehetséges (777).

Átlók

Erős temperamentumú (3-55-777) megfelelő belső energiával (222), hogy ezt a temperamentumot működtetni tudja.

Erős szellemiségű (111-55) ember, fontos szerepet játszik az életében a spiritualitás, kiforrott értékrendszere van.

Összefoglalás

Bár ez a numerológiai elemzés egyelőre csak a felszínt érintette, egy-egy elemzés során sokkal mélyebbre lehet hatolni. Nagyon sok minden van, amit itt nem említettünk az egyszerűség kedvéért, és hogy minél átláthatóbb legyen ennek a numerológiai rendszernek a használata. A következő ilyen jellegű bejegyzésben tovább elemezzük Beethoven számtábláját.