Bevezető II. – Univerzális Numerológia

Az előző bejegyzésben megállapítottuk, hogy minden, még a megnyilvánulás is szám. Az Univerzális Numerológia különlegessége, hogy a legtöbb, főleg számmisztikai megközelítéssel ellentétben ez a rendszer nem hivatkozik és nem támaszkodik az asztrológiára, tarotra és egyéb forrásokra. A számokat közvetlen forrásból származtatja, mely forrás maga a Mindenség. A Mindenség az ami megnyilvánult, és az is, ami (még) nem nyilvánult meg. Bizonyos értelemben a Mindenség a Monád.

Az Idő

Az idő egy olyan segéddimenzió, mely a megtapasztalást, a fejlődést, a változást teszi lehetővé. Azonban mint segéddimenzió, az idő (vagy időminőség) nem áll közvetlen kapcsolatban a Mindenséggel. Így az idő az Univerzális Numerológia rendszerében sem játszik elsődleges szerepet. Az időminőség figyelembevétele azt feltételezné, hogy a számok nem univerzálisak, azok egyfajta minőségtől függenek. Ez azonban a korábbiak ismeretében nem lehet így.

A Naptár

Felmerülhet a kérdés, hogy mi van akkor, ha valaki egy olyan kultúrában született, ahol másképp számolják az időt. Vagy mi van akkor, ha valaki például nem tudja pontosan mikor született, mert örökbe fogadták. Általánosságban itt is elmondhatjuk, hogy ezek a kérdések az időminőséget feszegetik, és nem bírnak elsődleges fontossággal.

Az Információ

De ha nem számít az idő, akkor mégis mi számít? Minden ami megnyilvánul (és az is ami nem), információt hordoz. Az információ legközvetlenebb hordozói pedig a számok, amiken keresztül minden megnyilvánul. Így a numerológiában legfontosabbak azok a számok, melyek egy eseményhez köthetőek. Egy születési dátum is esemény, ami információt hordoz. De ugyanúgy információ hordozó minden, ami eljut hozzánk.

Karma

Shift úgy definiálja a karmát, mint a szabad akarat működési mechanizmusát. Nagyon sok számmisztikai rendszer hivatkozik a karmára, azonban egyik általam ismert rendszernek sem áll ennyire középpontjában a karmikus megközelítés, mint az Unverziális Numerológia esetében. Nyugaton Pythagoras volt az első, akiről biztosan tudhatjuk (már amennyire biztosan tudhatunk bármit), hogy karmikus összefüggések figyelembe vétele mentén élte az életét. Talán nem véletlen, hogy ez visszaköszön ebben a rendszerben.
Ha tehát valakivel azonos napon születtünk, akkor a döntéseink nyomán nem biztos, hogy ugyan abba az irányba indultunk el az életben. Az Univerzális Numerológia rendszere képes a szabad akarat működését modellezni.

Összegzés

Az Univerzális Numerológia nem vizsgálja az időt és az időminőséget, megállapításait közvetlen a számokból nyeri. Nem számít a naptári rendszer, ahogy az sem, hogy vélt vagy valós dátummal dolgozunk (azonban ha ezt tudjuk, az már plusz információval bír). A rendszert karmikus szemlélet szövi át, ami képes figyelembe venni egyéni döntéseinket. Mindezekről szó fog esni a későbbiekben.

2 thoughts on “Bevezető II. – Univerzális Numerológia

  1. Végig olvastam mind két bevezetőt, és nagyon érdekesnek találtam. Várom a folytatást.
    Üdv, Valery.

    1. Köszönöm Valery! Ha újat nem is feltétlen tudok mondani, talán picit más szemszögből rá tudok világítani dolgokra.

Leave a Reply