Beethoven

Ludwig van Beethoven II. – Kérdések és válaszok

Elkezdtük Beethoven számtábláját elemezni, most ezt folytatjuk, de kicsit másképp. Ugyanis megpróbálok feltenni kérdéseket a korábban írottakhoz, mintha magam is először találkoznék a rendszerrel. Egyúttal természetesen válasszokkal is próbálok szolgálni.

Kérdések az 1-es szám kapcsán

Beethoven átlagos jellemerejű (111), mindenkivel remekül szót értő ember. Jellemét rejtett tartalékokból nem tudja tovább erősíteni (nincsenek 8-asok).

Mit jelent az, hogy átlagos jellemerő?

Férfiak esetében 3 (111), nők esetében 2 (11) darab egyes jelenti az átlagos jellemerőt, egy olyan skálán, ahol az egyik véglet az individualizmus (11111), a másik véglet pedig az egoizmus (1). A férfiak erősebb, a nők gyengébb jellemerejűek. Természetesen vannak nők, akik nagyon határozottak és vannak férfiak, akik viszont gyenge jellemerővel bírnak. Itt egy átlagról van szó, amikor a férfit férfiasnak, a nőt pedig nőiesnek nevezzük. Egy átlagos jellemerejű nőt ugyanis kifinomult egositának is nevezhetünk. Ez a nő képes arra, hogy nőiessége révén magához vonza az élet jó dolgait. Egy átlagos jellemerejű férfi pedig kiválóan tud közvetíteni a két véglet között, kiváltéképp, ha maga is képes jellemerejét módosítani.

Mit jelent, hogy jellemét rejtett tartalékokból nem tudja tovább erősíteni?

A számtábla annak megfelelően, hogy hogyan működtetjük szabad akaratunkat, egyfajta belső dinamikában van. Számok tűnnek el és jelennek meg, illetve alakulnak át. Egy ilyen átalakulás, mikor úgy döntünk, hogy meglévő empátiánkat és felelősségérzetünket (amit a 8-as jelöl) nem használjuk. Ilyenkor jellemünk megkeményedik (teremtődik még 2 darab 1-es), miközben belső energiát veszítünk, vagy szívósságunk csökken (eltűnik 2 darab 2-es, vagy 1 darab 4-es). Ez természtesen fordítva is működik. Az átalakulásokról még sokszor lesz szó a későbbiekben.

Kérdések a 2-es szám kapcsán

Kiváló megérzésekkel rendelkezik (222), energetikailag kisebb mértékben befolyásolható a külvilág által (van 3-as), könnyen átveszi mások hangulatát, azonban ez fordítva is működik, ő is át tudja adni hangulatát a külvilágnak. További tartalékokkal bír, hogy belső energiáját növelje (több mint két darab 1-es).

Hogyan kapcsolódik a belső energia a megérzésekhez és egyáltalán mi az, hogy belső energia?

Nos, ez nem olyan egyszerű kérdés. A belső energia ugyanis nem az a fajta bioenergia, amit chi-ként ismerünk, de nem is teljesen idegen attól. Ez egy olyan energia, amely meghatározza, hogy hogyan lépünk energetikailag kapcsolatba a külvilággal (a 2-es a viszonyulás száma). Ahhoz, hogy létezzünk, mindenképpen szükség van belső energiára. Energiát folyamatosan veszünk fel és adunk le a környezetünkből. Ételből, levegőből és emberektől egyaránt. Akinek nincs 2-ese a számtáblán, az más módokon kell, hogy hozzájusson a szükséges energiához. Az ilyen emberekből válhat energiavámpír, azonban itt sem vonhatunk le azonnali következtetéseket. Akinek pedig sok 2-ese van, szükséges, hogy azokat felhasználja, ellenkező esetben hirtelen pusztító „robbanás” során adja le a felesleges energiáját, aminek nem akarunk a célpontjává válni.

A 222 úgy viselkedik, mint egyfajta energetikai antenna. Az ilyen ember képes arra, hogy megérezzen dolgokat. Ezek olyan dolgok, melyeknek már van energetikai lenyomata, azaz megnyilvánulásuk már időben meghatározott (például egy közelgő földrengés, melyet még nem lehet mérni, de az állatok már zaklatottan viselkednek). Köznyelven ezt a képességet előérzetnek nevezhetnénk. Akinek tehát 222 van a számtábláján, az képes a környezet finomenergetikájának változásait érzékelni. Energetikailag azonban a 222 leginkább 1 darab 2-esként viselkedik, pontosan azért, mert ez a fajta adásvétel képes kimeríteni az embert. Ez a megérzés a legtöbb embernél spontán jelentkezik és semmi befolyása nincs rá (ettől még a csatorna nyitva, de a racionális gondolkodás és egyéb ítélkezések meggátolják a ráhangolódást).

Kérdések a 3-as szám kapcsán

Jó műszaki érzék (3), de nem ragaszkodik a precízitáshoz. Hajlamos a hirtelen hangulatváltozásokra. Van igénye az ismertségre, hajtja a tudásvágy.

Miért pont műszaki érzék a 3-as?

Ha megnézzük a 3-as jelentését, azt találjuk, hogy ismeret és ismertség utáni vágy. Hogy jön ide a műszaki érzék? A 3-as mélyebb értelmezésben az átvitel száma. Ez az átvitel azt jelenti, hogy információt veszünk fel és továbbítunk. Ez az információ a Mindenség működési elvére vonatkozik (hiszen ez vesz körül minket, ebben élünk), ami nem más mint a fraktál elv. Hétköznapi értelemben a világ megismerését az egzakt tudományok segítik, így leegyszerűsítve a 3-as a műszaki érzéket és az egzakt tudományok iránti érdeklődést jelenti. Sok 3-assal is lehet valaki bölcsész, azonban módszereiben mindenképpen egzakt tudományokat hív segítségül. Erre példa Noam Chomsky, aki nyelvész, munkássága azonban matematikai alapú.

Miért nem precíz akinek több 3-asa van?

Aki ismereteket gyűjt, azt általában nem érdeklik a részletek, a rend és a precizitás, hiszen akkor mikor lenne ideje ismereteket szerezni? Akinek tehát sok 3-asa van, az átlátja a káoszt. Ha az ilyen ember mégis pedáns, annak más okai vannak.

Miért jellemzik hangulat ingadozások a több 3-assal rendelkező embert?

Korábban írtuk, hogy a 3-as az átvitel száma, méghozzá mindenféle információé. Azok, akiknek van 3-asuk a számtáblán, energetikailag nem földeltek, rájuk a külvilág erős hatással lehet. Ennek mélyebb vizsgálatához nem árt a 3-5-7 átlót is figyelembe venni, ami arról árulkodik, mennyire fontos a környezettel az energiacsere. Továbbá számít még a 2-esek száma is. Ugyanis hiába van igényünk az energiacserére, ha magunknak nem áll elég energia rendelkezésünkre. Hasonló ez a 222 konfigurációhoz, azonban ebben az esetben akkor is fennáll az energetikai befolyásolhatóság (de csak 222 esetén), ha nincs 3-as vagy erős a 3-5-7 átló. Sok 2-es esetén a külvilág kevésbé képes befolyásolni energiánkat és hangulatunkat.

Kérdések a 4-es szám kapcsán

Veleszületetten gyenge fizikumú (4), a betegségekkel szemben nem ellenálló, azonban képes tartalékokat mozgósítani, hogy szívósságát erősítse.

Kérdés helyett itt inkább egy rövid gondolatmenet álljon. Alapvetően a fizikai szívósság és a betegségekkel szembeni ellenállás szempontjából jó, ha az embernek sok 4-ese van. Sok 4-es esetén a test rendkívül ellenálló és nagy igénybevételnek tehető ki, azonban pont ezért nem is jelez, ha éveken át elhanyagoljuk vagy sanyargatjuk magunkat. Ha sok 4-el rendelkező ember lesz beteg, akkor az általában hirtelen jelentkező és jellemzően súlyosabb betegséget jelent. Kevés 4-es esetén a test nagyon hamar jelez, ha nem jó úton járunk, és bár többet kell foglalkoznunk vele – és lelkünkkel -, ennek is meg van az előnye, hiszen hamar tudunk korrigálni, ha észrevesszük testük jelzéseit.

Kérdések az 5-ös szám kapcsán

Kivaló intuícióval és logikával bír (55), ami a 3-al együtt műszaki pályát is lehetővé tesz.

Korábban volt már szó megérzésről és előérzetről. Az intuíció miben más?

A megérzés időben már létező energetikai állapot érzékelését jelenti, míg az intuíció időtől függetlenül létező információhoz való hozzáférést jelent. Ilyen például egy zseniális ötlet, ami egyszerűen csak kipattan az ember fejéből minden előzmény nélkül, vagy mikor „megálmodjuk” valaminek a megoldását.

Kérdések a 6-os szám kapcsán

Művészi vénával (6) és nagy teremtő erővel (777) megáldott, kreatív ember (3 és 55).

Mi az a földi adomány?

A földi adomány nem más, mint az alkotói, teremtői képesség.

Kérdések a 7-es szám kapcsán

Művészi vénával (6) és nagy teremtő erővel (777) megáldott, kreatív ember (3 és 55).

Mi az égi adomány?

Az égi adomány a szellemi teremtő erő. A 6-os a fizikai teremtő erő, amibe szellemiség annak függvényében és mértékében „költözik”, hogy hogyan használjuk 6-osainkat, illetve hány 7-esünk van a számtáblán. Röviden arról van szó, hogy mennyire vagyunk képesek ihletett, kimagasló műveket megalkotni, illetve mennyire vagyunk a sors kegyeltjei. A 777 a csiszolatlan gyémánt, az a fajta szellemi teremtő erő, mellyel saját életünkben megteremthetjük a mennyországot, de a poklot is, így meg kell tanulni bánni vele. A 6-osok és 7-esek különös viszonyáról később részletesebben lesz szó, mert nem egyszerű a kérdéskör, és több mindenről is szót kell ejteni.

Kérdések a 8-as szám kapcsán

Veleszületett empátiája nincs, szüleihez eredendően nem kötődik (nincs 8-as).

Mi köze van a szülőknek az empátiához?

A 8-as az átvállalás száma. Szüleinkkel karmikus kapcsolat köt össze minket, ami megbonthatatlan. Minden más kapcsolat megbontható, így senki másért nem tartozunk teljes felelősséggel, csak a szülők iránt. A 8-as szám kifejtésénél ez remélhetőleg jobban érthető lesz, ha most még nem volna az.

Kérdések a 9-es kapcsán

Megbocsátó, emlékezete nem túl jó (nincs 9-es).

Hogy függ össze a megbocsátó jellem a feledékenységgel?

Pontosan úgy, hogy akinek nem túl jó az emlékezete, az nem tárol el sérelmeket.

2 thoughts on “Ludwig van Beethoven II. – Kérdések és válaszok

  1. Talán a négyesekhez szeretnék hozzátenni annyit, hogy amennyiben nincs, de kettesekkel rendelkezik valaki, akkor ezt a belső energiát segítségül hívhatja a testi kondíciók pótlására. Érdeklődéssel várom a folytatást.
    Üdv. V.

    1. Köszi az észrevételt Valery! Mindenre igyekszem kitérni, de nem egyszerre és azonnal. Üdv, Ádám

Leave a Reply