Lubomyr Melnyk

Bevezető

Ez a bejegyzés picit személyesebb, mert egy koncertélmény kapcsolódik hozzá. Úgy történt, hogy kaptam egy jegyet a zongora napjára, bár a zongorát, mint önálló hangszert nem kedvelem igazán. Így fogalmam sem volt kik is lépnek fel, elvárások nélkül mentem a koncertre. Az első fellépők nagy tisztelettel, már-már áhitattal említették meg, hogy az est fénypontja Lubomyr Melnyk, aki nem gyakran fordul meg Budapesten, ezért is különleges az alkalom.

Folytonos Zongora

Lubomyr Melnyk nem zongorázik. Lubomyr Melnyk hangokat, hangképeket alkot a zongorán egy olyan technikával, mely a kung fu, a tai chi és egyéb energetikai és harcművészeti rendszerekből merít. Ezt a stílust/technikát Folytonos Zongorának nevezte el. Egyszerre annyi hangot képes így megszólaltatni, amennyit egy hanyományos képzettségű zongorista egyszerűen képtelen. Keze alatt olyan művek születnek, melyek hatásmechanizmusukban hasonlatosak a minimalizmushoz, azonban formájukban szöges ellentétben állnak azzal. Az embernek olyan érzése van miközben a zenéjét hallgatja, mintha egy hangzuhatag alatt állna ami nem csak a bőrét, de a lelkét is átmossa.

Lubomyr Melnyk – Sunset

„A Végtelen Zongora Mester teste átalakul, keze és ujjai Vízzé, Levegővé és Kővé változnak. Ezek a végtelen technika legfontosabb elemei, lényege pedig az, hogy a technika átváltoztatja a zenét vízzé, levegővé és kővé.” (fordítás: Filharmonia.hu)

Amit Melnyk állít, vagyis hogy különböző harcművészetek és energetikai rendszerek képzik technikájának alapját, miközben teste játék közben teljesen puha és alakítható, rögtön értelmet nyer a számtábla tükrében.

A Számtábla

1948.12.22 - Lubomyr Melnyk
1948.12.22

Első benyomások

Már elsőre kitűnik, hogy a számtáblát az 1-es és a 2-es számok mennyisége határozza meg. Így markáns az 1-2-3 önértékelés sor, az 1-5-9 szellemiség átló és a 2-5-8 család sor.
Melynk önértékelésében nem játszik szerepet a külvilágtól jött visszaigazolás (nincs 3-as), önértékelését saját szellemisége (1) és belső energiája (2) határozza meg.

A számtáblán egy mező, sor, oszlop, vagy átló akkor telített, ha azokat alkotó számok számjegyeinek darabszáma 5. Azaz az 1-es mező akkor telített, ha 11111 van rajta. Ugyanúgy, az 1-2-3 oszlop is akkor telített, ha az azt alkotó számjegyek darabszáma is 5, például 111-2-3. Ha ennél több szám alkot egy oszlopot, sort vagy átlót, ott az hasonlatosan működik ahhoz, mintha kivonnánk 5-öt a sort, oszlopot, vagy átlót alkotó számok mennyiségéből. Tehát, ha valakinek 8 számjegy alkotja az önértékelés oszlopot, az hasonlatos (de nem ugyan az) ahhoz, mintha 3 darab szám alkotná.

Tehetség

Tehetségét (7-8-99), melyet az égi adomány, a kötött szellemi energia (8) és a magával hozott tudás (99) alkot, nagy hatásfokkal tudja működtetni, hiszen ezt a rakományt az erős önértékelés oszlop (1111-22222) képes meghajtani (a belső dinamikákról továbbra is a későbbiekben lesz szó részletesebben). Erős tehetség oszlop és gyenge önértékelés oszlop esetén a tehetséget nehéz mozgásba lendíteni, míg gyengébb tehetség, de erős önértékelés esetén velünk született képességeinket könnyebb hasznosítani.

Belső energia

Ennyi 2-essel az ember már bőven energiadonor, azaz képes arra, hogy fölös energiáját a környezetének leadja. Muszáj is, hiszen ez már sokkal több energia, mint amennyire egy átlagos embernek szüksége van. Az energia leadásának több módja is van, az egyik amit Melynik is választott, hogy munkára fogja őket, méghozzá harcművészekhez hasonló módon. Elmondása szerint képes egész nap zongorázni, és nem egyszer aludt is el már játék közben.

Ez az állapot az egó szinte teljes egybeolvadását jelenti a Mindenséggel, miközben egy folytonos meditatív állapot áll fent. A számtáblán ekkor a szabályoknak megfelelően eltűnnek az 1-esek, miközben 4 darab 2-es és 2 darab 8-as keletkezik. Ilyenkor a család sor (2-5-8) már az egész emberiséghez való tartozás érzését, és az emberiségért vállalt felelősséget jelenti.

1948.12.22 – átalakulás

Záró gondolatok

Melnyk a darabok között nagy meggyőződéssel beszél a hangról, de nem a fizikai jelenségről, hanem arról az erőről amit a hang képvisel (9 darab 2-es). Ugyanígy aggodalmát fejezte ki az emberiség sorsa iránt (888). Ennek a témának szentelte utolsó darabját is (The End Of The World), mely sajnos nem jelent meg hivatalos kiadványon, azonban el lehet hinni, hogy nem mindennapi, leírhatatlan volt…

Mind a három fellépő kiváló volt a maga nemében, de Melnyk valóban más kategóriát képvisel. Az, hogy nem ismertebb talán annak köszönhető, hogy aligha keresi a hírnevet (nem túl erős 3-5-7 átló), valamint hogy a szakma mind a mai napig nem fogadta el művészetét.

Küldetése

Küldetését így lehetne megfogalmazni: isten adta tehetségét (7) felhasználva, melyet belső energia (2) és intuíció (5) támogat, folytonos (2) harmóniát teremtve (9) egyeduralkodóvá (11) válni.

1 thought on “Lubomyr Melnyk

  1. Nagyon tetszett az elemzés, örülök, hogy elkészítetted, annál is inkább, mert nem ismertem a művészt, de most rákerestem, és hallgattam tőle zenét.

Leave a Reply