1848-49-es forradalom

Bevezető

Egy-egy esemény kapcsán is készíthetünk számtáblát, melyből nem ritkán meglepő összefüggések, gondolatébresztő nézőpontok születnek. Az események ugyanis, csakúgy mint az emberi élet, karmikus összefüggések mentén értelmezendőek. Ebben (is) segít az Univerzális Numerológia rendszere.

A szabadságharc számtáblája

Szabadságharc kezdete – 1848.03.15

Szellemi energiákban közepesen erős (111) nap, mely korlátozott mértékben támogatja az egyéni aktivitást. A célirányultság erős (111-4-7), csakúgy mint a rendkívüli nagyságú önértékelés, önérzet (111-2-333). A nap számtáblája alapján fontos a család, jelen esetben a nemzet egysége (2-5-888). Erős a vérmérséklet átló (333-5-7), mely támogatja a konfliktus létrejöttét. Ebben szerepe van még a magas zsaroló potenciálnak (888) is. A nap eredendően nem alkalmas a pusztításra (nincs 6-os, és a belső alkímia sem működik ennek megteremtéséhez). Elsősorban a fizikai stabilitás támogatott (magas fizikai stabilitás, átlagos szellemi szellemi stabilitás), azaz az anyagi világ befolyásolására vonatkozó tényezők az erősebbek. Nagy szerepe van a külvilággal, a másokkal való kapcsolatnak (333), és az égi akartnak (7). A nap sikerességi mutatója 20%.

A nap motivációs forrása a „mindent vagy semmit”, „győzök vagy elpusztulok” mentalitásából fakad (10), melyet belső energia (2) és az igazság iránti elkötelezettség, felelősségtudat (8) támogat, célja pedig a rendező elv átvitele (3), azaz egyfajta üzenet küldése. Ezt a küldetést segíti a külvilág (3) és a Mindenség (0).

Az esemény lefolyására jellemző számokat (11,3,4,5,88) így írhatjuk le: a terv (5) és az akarat (1) átvitele (3) a felelősségről (8), az emberek felé (4) az empátia (8) útján (1).

A szabadságharc leverésének számtáblája

Szabadságharc leverése –
1849.10.04

Erős szellemiségű (1111-999), fanatizmusra hajlamosító nap, amikor a célok kerülnek előtérbe (1111-44-7). A nap eseményei az emberek szélesebb tömegeit érintik (44), és az emlékezetekben sokáig megmaradnak (999, szellemi stabilitás 245). Az események égi terv (7) szerint zajlottak. Gonoszságra kevésbé alkalmas nap, ahogy a fizikai dolgok is a háttérbe szorulnak (gyengébb 4-5-6 sor, alacsonyabb fizikai stabilitás). A stabilitásra korlátozottan alkalmas energiák (nincs 3 és 6, 999).

A szabadság harc végének forrása a felélt (0) szellemi energia és akarat (1), ezt támogatja a harmóniára (9) való törekvés (1). A célja pedig ennek a harmóniának, stabilitásnak a (9) megteremtése, energia (2) és égi (7) segítség által.

A két számtáblát összehasonlítva elmondhatjuk, hogy a 90%-osra nőtt sikermutató, és a megnőtt szellemi dominancia alapján (kb, 1:40-hez) a forradalom elérte karmikus célját a szellemi síkon.

Az esemény lefolyására jellemző számok a 0, 1, 44, 8, 9: az emberek (4) akaratának (1) elfogyása (0) a stabilitás (9 és 4) és a felelősséget (8) szellemiségét (1) adja.

Leave a Reply