Horthy Miklós

Folytatjuk Valery vendégposztját.

Bevezető

Horthy Miklós (1868-1957) egyike a magyar történelem legvitatottabb alakjainak. Hazánk egyik leginkább vészterhesnek tartott időszakában, 1920 és 1944 között irányította a magyar bel-, és külpolitikát, így kormányzóként neve egy egész korszakot fémjelzett, ez volt a Horthy-kor. Az időszaknak és magának Horthynak az értékelésére sok történész vállalkozott már és a kormányzó életrajzát számtalan megközelítésben feldolgozták.

Összességében Horthy Miklós életének öt olyan fordulópontja volt, melyek megítélése alapjaiban határozza meg a kormányzóról alkotott képet, ezek a következők: 1.Fehérterrorban betöltött szerepe 2.A háborúba való német oldalon történő belépésünkben betöltött szerepe 3.A Don-kanyarbeli katasztrófához kapcsolódó felelőssége 4.A német megszállás legitimálása 5.A holokausztban betöltött felelőssége.

Napjainkban Horthy Miklós gyakran „átpolitizált” módon jelenik meg a médiában: míg az egyik politikai kör szobrot emel számára, addig a másik háborús bűnösnek tekinti. Nehéz tehát objektívan, középúton járva megismerni a hajdani kormányzó életútját.

Forrás: http://tortenelemcikkek.hu/node/326

Ez a kettősség tett kíváncsivá, hogy mit mutat a számtáblája és az aláírás-mandalája.

Numerológia Elemzés

Horthy Miklós
Horthy Miklós – 1868.06.18

Magával hozott szám: 9
Szülői örökség szám: 36
Hasznosítandó szám: 38
Küldetés szám: 11
Szellemi stabilitás: 120
Fizikai stabilitás: 48
Sikermutató: 10%
Életek: 14
Mentális felnőttéválás: 29

Ebben a számtáblában számomra a legfeltűnőbb, a 4db 8-as. Ami nekem rendkívül magas felelősségérzetet mutat saját maga és mások iránt. Meghatározó a környezettel való együttérzés folyamatos jelenléte. Elképzelhető a mások feletti érzelmi uralom megszerzése és fenntartása. Ugyanakkor a türelem, a higgadtság és a precizitás is jellemezheti.

Akinek 2 db 3-asa van, az az ember nem a rend megteremtésén és a dolgok aprólékosságainak kidolgozásán fáradozik, inkább újabb és újabb ismereteket szerez meg, amivel tudását (9-es) gyarapítja.

A számtábla nem kőbe vésett, bizonyos feltételek mentén átalakíthatók ennek megértéséhet idézném tanítóm szavait:

„A 6-os szám földi ajándék, amely éppen azért nagy érték, mert isteni képességeknek megfelelő energiákat foglal magában. Ezek az energiák azonban automatikusan nem biztosítják azok építő, teremtő, alkotó,segítő célú felhasználását, oly annyira nem, hogy ugyanezen energiák táplálhatnak romboló,pusztító,megsemmisítő,ártó gondolatokat és cselekedeteket is. A több hatossal leszületett ember már gyermekkorában hajlamos a szokatlan agresszióra, a mások fölötti befolyás megszerzésére. Amennyiben a szülők ezt időben nem korlátozzák, helyesebben ezen energiák hasznos lekötéséről nem gondoskodnak, úgy az energiákat az ilyen gyermek, később pedig felnőtt az uralom bármi áron történő megszerzésére fogja egyre inkább felhasználni. Ez azonban senkinek sem jó, nem jó a környezetnek, de nem jó magának az illető embernek sem. Legfőképpen azért nem, mert az előbb-utóbb közvetett vagy közvetlen önpusztításba csap át. A 6-osokban rejlő energiának ugyanis vagy egy másik, minden szempontból hatékonyabb, mondjuk úgy, hogy hasznosabb felhasználása is: az alkotói, mesteri munka, illetve művészi tevékenység. Amikor a 6-osokat ilyen célok szolgálatába állítjuk, akkor azok automatikusan alakulnak át 7-esekké, miközben minden egyes átalakulás során 22-es, azaz éltető energia szabadul fel Ez a folyamat leginkább a 666-ossal rendelkezők esetében bír életet/sorsot jelentősen befolyásoló szereppel. Így érthető az, hogy nagyon sok művésznél találkozhatunk 666-ossal a számtáblában. Mindaddig, amíg ezek a 6-osok 7-esekké alakulnak, nagyon komoly eredményeket és sikereket érhetnek el ezek az emberek. A siker és népszerűség azonban óriási veszélyeket hordozhat magában, annak a veszélyét, hogy az ember másnak, többnek, feljebbvalónak kezdi hinni/érezni magát. Ez viszont már a 6-osok uralomjellegével kapcsolatos, azaz megkezdődik a 7-esek visszaalakítása 6-osokká. Mindeközben pedig éltető energiák emésztődnek fel, azaz a fényes sikereket előbb-utóbb felváltják a különböző kudarcok: nincs ihlet, nincs alkotóerő, de még fizikai-testi egészség sincs. A híres művész nélkülözötté válik, s úgymond ennek lesz a betege. Haragszik mindenkire és mindenre, az egész világra. Kilátástalannak látja a helyzetet, pedig kiút mindig van. A megoldás könnyen megfogalmazható, bár sokszor nagyon nehezen kivitelezhető: meg kell tisztítanunk gondolatainkat a gonoszságtól, sérelmeinktől, a külvilág, más emberek ítéletétől, hibáztatástól. Ekkor automatikusan „életre kelnek” a 7-esek, melyek újra visszaadják az alkotói-művészi ihletet és erőt, a sikereket és az élet értelmét.”

Ezen átalakulások következménye lehetett a veleszületett 10%-os sikermutató akár 90%-ra növelése (6-ból 7+22 és 8-ból 1-22).

Életének 29. éve – jelentős események kíséretében – meghatározó, jellemének véglegesülése ekkor következik be.

Küldetése: Magával hozott tudásával (9) szüleitől kapott információéhségével (3) és szorgalmával (6) harc nélkül önmaga és mások legyőzése (11). Ehhez nyújtott segítséget emberi kapcsolatai (3) és a másokkal való együttérzés és felelősségtudata (8).

A rövid elemzés végén nyilvánvalóvá vált számomra az a kettősség, amit az átalakulások által generálhatott a környezetében.

Budapest, 2019.december 04.

                                                                                        Valery

Leave a Reply