2020. január hónap bejegyzései

Donald Trump

Bevezető

Ismét valaki, akit aligha kell bemutatni. Donald Trump üzletember, politikus, az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi, 45. elnöke.

A Számtábla

Donald Trump - 1946.06.14
Donald Trump – 1946.06.14

Trump nagyon határozott jellem (11111), igen magas szellemi dominanciával (78,4). Képes tehát arra, hogy környezetét a szellemiségével uralma alá hajtsa. Erős önértékelése van, ami csak nagyon kis mértékben függ a környezettől (3), köszönhetően jellemének. Céltudatos (1-4-7), azonban eredendően nem szegődött melléje a szerencse (nincs 7-es).

Vele született belső energiája nincs (kevés 2-es), a külvilágból pedig alacsony hatásfokkal tud energiához jutni (gyenge 3-5-7 átló). Azonban erős kötött formában tárolt (444) energiákkal bír, amiket mozgósíthat egy közvetlenebb formába (4->22). Férfiak esetében egy másik lehetőség, hogy nőkkel való kapcsolatokból merítenek energiát.

A család számára nem bír elsődleges fontossággal (gyenge 2-5-8). Az empátiát és felelősséget is tanulnia kellett (nincs 8-as). Átlagos tehetségű (gyenge 7-8-9 oszlop), azonban ezt óriási hatásfokkal tudja működtetni (erős 1-2-3, és 4-6 oszlop).
Fanatizmusra hajlamos (erős 1-6-9 átló), céljaitól nehezen eltántorítható.

Eredendően vonzódik az anyagi világhoz, erős földi teremtő erővel rendelkezik (66). Ezt, ha jól használja, a már ismert módon nyomába szegődik a szerencse (66->77-22222), miközben belső energia szabadul fel. Sikermutatója 90%-os, azaz legkülönbözőbb céljait képes magas hatékonysággal megvalósítani.

Arra kell ügyelnie, hogy erős jellemét és teremtő erejét ne mások leigázására és ne pusztítására használja.

Küldetése: minden áron győzni akarását, (11) amit belső energia (2) és a Mindenség harmóniája (9) támogat, az ismeretek/ismertség (3), valamint az akarata (1) által megvalósítani (4).

Syd Mead

Syd Mead

Bevezető

Ez egy talán szokatlanul rövid elemzés, azonban a számtábla mellé téve az alább olvasható két Syd Mead idézet annyira ütős és magáért beszélő, hogy úgy éreztem szinte semmilyen megjegyzést nem kell melléjük fűznöm.

„Számomra a science fiction a valóság, csupán a megvalósulása előtt.”

Syd Mead híres látvány-és formatervező, „vizuális futurológus” volt, akinek megannyi film látványvilágát köszönhetjük. Ezek akkora kulturális hatással voltak, hogy egész generációkat ihlettek meg szinte minden szakmában, túl a vizuális művészet határain. Olyan filmek képi világán dolgozott mint az eredeti Star Trek, a Szárnyas Fejvadász, az Alien, vagy éppen a Tron. Ezeken kívül még számos más film köszönheti neki a látványvilágát.

A számtábla

„A képzelet az ismeretek újrarendezése egy másik formába.”

Syd Mead
Syd Mead – 1933.07.18

A számtáblát meghatározó 33333 a fenti idézettel összhangban az átvitel elvét testesíti meg nagy hatásfokkal. Ez az információ egyik állapotból a másikba történő átvitelét (vagy felhasználását) jelenti, ahogy Mead is a képzeletet definiálta.

Ennyi szám hajlamos lehet azt az oszlopot, sort és átlót a maga céljaira elvonni, amelyekben szerepel. Így az 1-2-3 oszlop, 3-5-7 átló és 3-6-9 sor, elveszítheti önálló értelmét, és csak a 3-asok tekintetében értelmezhető. Így pl. az 5-ös szám nem mint általános intuíció vagy logika értelmezhető, hanem csak mint intuíció illetve logika a tudományos érdeklődés tekintetében. Profánabb példával élve, lehetséges, hogy egy ilyen ember a mindennapokban egyáltalán nem logikus (5), azonban amint az érdeklődésére kerül a sor, hihetetlen dolgokra képes.

Küldetése: A magával hozott kiapadhatatlan (0) kíváncsiságot (3) felhasználva (3) folyamatos (2) intuitív (5) csatornaként funkcionálni.

Elon Musk

Elon Musk

Bevezető

Az igazi vasemberként emlegetett Elon Musk korunk technológiai rocksztárja. Szinte alig van valaki a nyugati világban, akinek be kéne mutatni. Csak címszavakban munkásságáról: PayPal, elektromos autó, Mars terraformálásának népszerűsítése és az ehhez szorosan kapcsolódó űrutazás, amiről rögtön ő juthat eszünkbe.

A számtábla

Elon Musk
Elon Musk – 1971.06.28

Elon Musk nem erős jellem (11), ahhoz hogy magabiztosnak tűnjön, folyamatos (2) külső (3) megerősítésre van szüksége. Különösen jó abban, hogy olyan emberekkel vegye körül magát, akik adni tudnak neki (enyhe egoizmus). Erős vérmérséklete van (333-77), igényli a kapcsolatot a külvilággal. Nagy küldetés tudattal bír (11-4-77), azonban nem fanatikus (11-9), így vélhetően meg lehet győzni, ha vitára kerül a sor. Álmodozó (nincs 5-ös), és bár az 5-ös megteremthető, az újabb és újabb álmok megmaradnak. Nagy igénye van a stabilitásra (3-6-9 sor erős).

Az, akinek 333 van a számtábláján, rendkívül erősen vonzódik a tudományok iránt, igyekszik minél több ismerettel gazdagodni. Természetesen ez a szám sem értelmezhető csupán önmagában. Gondoljunk csak bele, ahhoz, hogy ismereteket gyűjtsünk, energiára van szükségünk. Musk számtábláján az egyetlen 2-es nem elégséges ahhoz, hogy ezt a hajtóerőt biztosítsa. A már korábban említett (3-5-7) átló mentén, azaz a külvilághoz erősen kapcsolódva, az onnan kapott pozitív visszacsatolás által azonban ez a hajtőerő rendelkezésre áll. Érthető tehát a rocksztár státusz, illetve az igény, hogy szerepeljen.

A szerencse (77) egész addig mellé szegődik, amíg nem ítélkezik. Így a meglévő 6-osok hasznosulásával megteremthető még egy 7-es (777) és akár a „hiányzó” ketteseket is (222). Fontos megjegyezni, hogy a 2-esek megteremtésével sem múlik el a külvilághoz való erős kapcsolódás igénye (3-5-7 átló erős), csupán annak energetikai hozományára már nem feltétlen van annyira szükség.

Akinek 777 van a számtábláján, az az élet mérnöke. Amit kigondol, az megvalósul. Ezt a fajta tudat alatti teremtő erőt sokaknak egy élet feladata megfelelően használni (tudatosítani), hiszen mint oly sok más, ez is kétélű fegyver. A negatív gondolatok épp úgy megvalósulnak és megkezdődik a 7-esek átalakulása 6-osokká, miközben belső energia (2) vész el.

Céljai eléréséhez rendelkezik megfelelő szellemi (11) és fizikai (4) energiával, valamint szerencsével (77). Kezdeti sikermutatója 80%, ami kellően magas ahhoz, hogy az élet széles területén nagy hatásfokkal kamatoztassa tudását. A család eredendően számára nem tölt be fontos szerepet (gyenge 2-5-8 sor).

Küldetése: az elképzeléseit (3) megvalósítva (4) hatni a világra (7). Ebben támogatja a végtelen (0) tudás és/vagy ismeretség iránti vágy (33).