2020. július hónap bejegyzései

William Golding

Eddig is találkozhattunk érdekes és különleges számtáblákkal, azonban ehhez hasonló számtábla ezen az oldalon még nem került tárgyalásra.
William Golding író, talán “A Legyek Ura” című Nobel díjas könyve után ismerheti az olvasó (amit amúgy nem tartott különösen jó alkotásnak).

A szellemi energia

William Golding – 1911.09.19

Hatalmas mértékű szellemi energia (1111111) óriási szellemi stabilitással (792) és páratlan mértékű szellemi dominanciával (158). Ez egy óriási hajtóerő (111111-2-3) ami a kellően nagy, de speciális tehetséget (9999) képes meghajtani. Ilyen mértékű szellemi energia mellett mindenképpen szükség van egy stabilizáló összetevőre, ami a lelket a testhez köti, különben az idő előtt elhagyhatja a testet. Kezdetben a szülői energetikától való függőség ezt a szerepet be tudja tölteni, később pedig miután a szülőhöz kapcsolódó energetikai kötöttség csökken, ezt a szerepet a 4-es szám tölti be (ami ráadásul választott szám is). Még később, az 1-esek átalakulásával egy folyamatos meditatív állapot érhető el (11->8+22), vagy a testhez való szoros kötődés, az anyagi elkülönülés (11->8+4) válaszható. Mindkét esetben az 1-esek száma jelentősen csökken. Előbbi esetben belső energia szabadul fel (2) és a szellemiség (1) beleolvad a Mindenség egyetemes igazságába (8). Utóbbi esetben pedig a szellemi energia kötött formában a fizikai test (4) erősítésére hasznosul. Eredendő sikermutatója 90%-os, azaz szinte bármit amibe belefog, sikerre viszi.

A dilemma

Jelentős mennyiségű 1-esekkel két szélsőséges út választható: a Mindenség tagadása, azaz a szélsőséges individualizmus (ilyenkor az 1-esek megmaradnak), vagy a Mindenségbe olvadás (az 1-esek eltűnnek). Létezik természetesen középút is, illetve létezik egyfajta libikóka is, amit véleményem szerint Golding működtetett.

A “megoldás”

A 9999 lehetőséget teremt a Mindenség harmóniájának hozzáféréshez, azaz a rendezői elvhez való kapcsolódáshoz, memória formájában. Golding az ilyen módon magával hozott mentális energiát (tudást) adta át regények formájában, miközben az olvasó is elmerülhetett az emberekről, emberiségről és emberségről szóló modern mítoszokban – művein keresztül olyan nézőpontokból mutatta be az emberiséget, amire addig -legalábbis írásban- senki nem vállalkozott. Azonban nem volt mentes a végletektől: egész életében fóbiáktól, neurózisoktól szenvedett (a Mindenség feletti ítélkezés), és gyakran alkoholhoz nyúlt, hogy csillapítsa azokat.

További megjegyzések

Ennyi szellemi energia (1111111) képes a számtábla szinte teljes egészét megteremteni és dinamizálni (kivéve a 9-et), így az egyes részletek elemzésének szinte nincs is jelentősége.

Motivációja önmaga legyőzése (11), amihez szüleitől a kitartást (2) és az akaratot (1) kapta segítségül. Célja pedig tudása (3) és szellemisége (1) felhasználásával megszólítani az embereket (4).

Puzsér Róbert

Bevezető

A hazánkat legalább két táborra osztó Puzsér Róbert 1974.10.24-én született és ha máshonnan nem, akkor Csillag Születik zsűrijéből ismerős lehet mindenkinek. Próbálkozott a politikával is, van YouTube csatornája és rendszeresen oszt meg tartalmakat a Facebook-on, valamint Spotifyon.

Számtábla

Puzsér Róbert – 1974.10.24.

Puzsér Róbert alapvetően béketeremtő típus, aki mindenkivel szót tud érteni (111-8). Ha szükséges, jellemét keményíteni, illetve gyengíteni is tudja (8->11 illetve 11->8 átalakulás). Adottsága van a finom-energiák érzékelésére (222), hangulata épp emiatt ingadozó lehet: ez amúgy erős önértékelésére is hatássál van. Robbanékony természetét (222-444) empátiája (8) finomítja picit. Elnyűhetetlen fizikumú (444). Az ilyen embereket csak komoly betegségek tudják leteríteni, ezért általában csak ilyeneket kapnak. Átlagos veleszületett tehetségét (7-8-9) megfelelő hajtőerő (111-222) mozgásba tudja lendíteni, így azt jól hasznosíthatja. Rendkívül céltudatos (111-444-7) és igényli a családja támogatását (222-8) ezek eléréséhez. Alacsony vérmérsékletű (3-5-7 átló), az emberek széles tömegével nem igényli a kapcsolatot (nincs 3-as).
Eredendő sikermutatóját (80%) magasabb célok kitűzése esetén (6->7 átalakulás) még tovább tudja növelni, ez esetben azonban már pusztító sikerességről beszélünk, azaz az illető néha túllő a célon. Tartós ítélkezés és elégedetlenség (7->6 átalakulás) során a sikermutató 20%-ra csökken, miközben a szellemi dominancia végtelen értéket vesz fel (üres 3-5-7 átló). Ilyen esetben a szellemiség fejlesztését az ember már nem tartja fontosnak, ellenben a fizikai síkon folyamatos jelenlétre érez késztetést, azzal folyton dolgoznia kell. Fontos számára az anyagi világ (444-6) és hogy megteremtse az élet anyagi feltételeit. Erős szellemiségű, határozott elképzelésekkel (111-9). Hatalmas szellemi dominancia (21) adja meginoghatatlan küldetéstudatát. Álmodozásra hajlamos (nincs 5-ös), precíz (nincs 3-as) ember.

A számtábla szinte minden összetevője választott szám (kivéve a 2 és a 3-as hiánya), azaz a lélek nagyon komoly tervező munkát hajtott végre a küldetése sikeressége érdekében.

Feladata, hogy a magával hozott belső energia (2) és fizikai szívósság (4) táplálta alkotói tehetségét (6) a mindent vagy semmi elve alapján (10) felhasználja. Ebben segíti dinamizmusa (2) és felelősségtudata (8).

Hűha! jel

Bevezető

1977. augusztus 15.-én a Big Ear nevű rádióteleszkóp, mely lehetséges idegen civilizációk által kibocsátott rádiójelek után kutatott az égbolton, valami egészen rendkívüli jelet fogott. A jel a Nyilas csillagképből érkezett, és 72 másodpercet sikerült belőle rögzíteni (a teleszkóp ennyi ideg fordult abba az irányba ahonnan a jel jött). Csak napokkal később került sor a fogott jelek átvizsgálására és az ezeket feldolgozó tudós megdöbbenésében a jelsorozat mellé a Whoa! felkiáltást írta. Így lett ez az “üzenet” Hűha! jelként ismert. Sajnos az újabb befogási kísérletek eredménytelenek maradtak: azóta sem jött olyan jel, melyről úgy gondoljuk, idegen civilizáció küldött.

A Jel

Miért volt rendkívüli a jel? A tudósok arra gondoltak, ha egy idegen civilizáció kapcsolatteremtési szándékkal rádiójeleket küld, akkor azt 1420 megahertzen teszi. Ez ugyanis az univerzum leggyakoribb elemének, a hidrogénnek az elektromágneses sugárzási frekvenciája. Az üzenet tehát ezen a frekvencián érkezett és okkal feltételezhették, hogy valóban idegen civilizációtól származik. Mivel azonban nem sikerült újra befogni, ezt az elméletet elvetették. Azonban azóta sem sikerült kielégítő magyarázatot találni arra, hogy mi lehetett ez a jel, illetve arra, hogy ki/mi bocsátotta ki.

Numerológia elemzés

1977.08.15 – Hűha Jel

Numerológiailag vizsgálva a jel forrása maga a Mindenség/Univerzum (9), tehát valószínű valamilyen természetes jelenség. A jel forrását üzenet jellegében a 3-as, földi irányultságát pedig a 6-os erősíti. Azaz nem meglepő módon ebben esetben maga a jel volt az üzenet, és mi a célpont.
A dátum által hordozott üzenet célja pedig a szellemi törekvés (11) melyet a technológia (3) és a felelősség (88) támogat. Magyarán szólva a jel megerősítése az idegen civilizációk utáni kutatás fontosságának, azonban annak forrása nem egy idegen civilizáció. Az erős szellemiség (1-5-7) átló és a szintén erős energiacsere (3-5-7) átló arra enged következtetni, hogy az emberben már-már fanatikus vágy él, hogy kapcsolódjon a Mindenség felé. Azaz az emberiség kozmikus léptékben is arra vágyik, hogy ne legyen egyedül. Ennek ideje azonban még nem jött el…