Amerika, a lehetőségek hazája

A mai Amerika születése a Függetlenségi Nyilatkozat kihirdetésétől, 1776.06.04-től datálódik.

Amerika - 1776.06.04
Amerika – 1776.06.04

Létrejötte nem volt nehezteléstől és erőszaktól mentes (forrásszám:6). Büszke (szellemi stabilitás: 324), de jellemerőben és szellemiségében gyenge nemzet (1; gyenge 1-5-9 átló). Mindez abban nyilvánul meg, hogy folyton bizonyítani próbálja önnön fontosságát, fitogtatja erejét (66). Emögött azonban bizonytalanság, és saját identitásának keresése rejlik (1; instabil 1-2-3 oszlop). Céltudatos (1-44-777), a célok véghezviteléhez azonban hiányzik a belső energia (2). Az egyik módja a célokra való figyelem és koncentráció fenntartásának az amerikai állampolgárok elhanyagolásával (44->2222), akik eredendően fontos szerepet játszanak a nemzet alakításában, kéz a kézben a kormánnyal (44). Másik lehetőség a kitartás növelésére, az alkotó energiák felszabadítása (6->22+7), a belső feszültség feloldása. Az anyagi javak megteremtése és fenntartása kiemelt fontossággal bír (44-5-66). Az összetartozás élménye maximum felszínes (gyenge 2-5-7 sor), nincs valódi összefogás, mindenki saját szerencséjének kovácsa. Hagyományai, igazi kultúrája nincsen, hibáiból nehezen tanul (nincs 9-es). Felelősségtudattal eredendően nem rendelkezik (nincs 8-as), céljai elérésében így nem válogat módszerekben. Sikeres nemzet (90%-os sikermutató), mely birtokában van a világot mozgató összefüggéseknek (777). Ezt a tudást azonban sok időbe telik tökéletesen használni.

Amerika világpolitikai szereplésének fontos összetevője az erős 3-5-777 átló, mely arra sarkallja, hogy kapcsolatokat keressen és tartson fenn. Ezeknek a kapcsolatoknak a minőségét erősen befolyásolja a fent tárgyalt instabil önértékelés (1-2-3) és a gyenge jellemerő (1), valamint az erőből való kommunikációra való (66) hajlam.

Kiemelt számai (24 6 32 5) alapján Amerikát az állandó (2) emberben (4) lévő hatalomvágy (6) motiválja, kitűzött célja pedig saját ismereteit (3) terjeszteni (2) a világban (5).

A teremtő

A pusztító

Amerika előtt két szélsőséges út áll. Vagy pusztító, vagy pedig az emberi civilizáció elképzelhetetlen mértékű előmozdítója lehet. Természetesen e két szélsőség között is ingadozhat, illetve a számtábla belső dinamikája kevésbé drasztikus formát is ölthet.

A teremtő számtábla esetén Amerika legyőzi belső viszályait és uralomvágyát (eltűnik a 6-os). Rájön, hogy a pénz és a hatalom helyett a művészetek, filozófia, sport és a tudomány felé fordulás által korábban rejtett csatornák nyílnak meg, melyek elképzelhetetlen mértékű spirituális belátást és energiát adnak (777777). Ez akkora teremtőerő, amivel az egész világot meg lehet változtatni.
A pusztító számtábla esetén ennek pontosan az ellenkezője következik be. Minden spirituális teremtőerő eltűnik, a fizikai világ feletti uralomvágy magával rántja csaknem az egész számtáblát, és akár a világot is.

Leave a Reply