Egyéb kategória kategória bejegyzései

Horthy Miklós – Aláírás mandala

Valery ismét megörvendeztetett egy (kettő) remek vendég írással Horthy Miklósról. Itt az első írás, hamarosan követi a másik!
(Ha valaki nem ismerné, az aláírás mandala az aláírás a tengelyeken történő tükrözésével jön létre. Nagyjából.)

„Az aláírás a legteljesebb énkép, amelyben egyaránt kifejeződik a kifelé mutatni kívánt, tudatos én, és a tudattalan mély én. Az aláírás-mandala felerősíti a tudattalan információtartalmat”

Horthy Miklós aláírás mandalája

A mandala közepe a kör, mint önmagába záródó végtelen vonal – a végtelenséget, az örök megújulást, a körforgást, a teljességet, az eredendő tökéletességet és harmóniát jelképezi. A körön belül kirajzolódó négyzet, az anyagi világ és az ezekhez kötődő törvények jelképe. Jelenti ezen kívül az alaposságot, a szilárdságot, a merevséget és a korlátozást is. Szabályosságával a világ rendjét, szilárdságát képezi le, a mindenséget alkotó négy elem (levegő, tűz, víz, föld) harmóniáját összegzi az ősi jelképrendszerekben. A bonyolult világban irányokat, határokat és tájékozódási pontokat szab meg, s ezzel biztonságot, megállapodottságot és stabilitást hoz létre.

A belső körből kifelé haladva többféle háromszög látszik, ami a harmónia, az egyensúly, a szintézis szimbóluma. A térben megjelenő háromság, az isteni teremtő erő jelképe. A belső fény, az anyagi világból kiváló szellemi minőség, a felfelé törekvő lélek szimbóluma. Jelenti a kitörést, a szabadságot, a kreativitást, a tűz és férfiasságot, az égbe való emelkedést.

Tovább haladva kifelé, macskafejek látszanak, mely a nőiességet, a rejtélyt és a függetlenséget, de a hamisságot is jelképezi. Az érzéki világunk szimbóluma, vágyaink, illetve alapvetően a nő megtestesítője.

A belső csipke kört az otthon védelmét jelképező széthajtott legyező a jóság szimbóluma zárja, mely együttesen a teljességet, az egységet és a harmóniát jelképező mandalát formázzák.

Kifelé tovább haladva látható az M betű, ami a tömegvonzást és a V betű, ami a kettéválást szétszakadást, bűnbeesést jelképezi.

A betűk között látható rombusz alak kockái pedig két háromszög, egy egyenes és egy fordított (az isteni és a földi) összekapcsolódásai: arra utalnak, hogy a Feltámadás felülkerekedik a valóság alsóbb és felsőbb szintjein. A rombusz, mint a termékenység és varázslás egyetemes szimbóluma az Ősanyához kötődik, akit mint Föld anyát és mint Nagyasszonyt értelmeznek.

Felfedezhetünk fektetett 8-asokat is a mandalában. A számnak nincsen sem eleje, sem vége: egy olyan pálya, amelyben szabadon lehet mozogni, de kikerülni belőle képtelenség. A fektetett 8-as a végtelenséget, a végzetet szimbolizálja.

Tovább kifelé a szerelem, szeretet, öröm és az együttérzés jelképe a szív következik. Jelenti a  teremtő erőt, az élet és a megváltást. Utal az intuitív tudásra és az egyén érzelmi alap beállítottságára. Jelenthet nagyfokú szeretetigényt, és azt, hogy az illető számára nagyon fontosak az emberi kapcsolatok.

A szívekből ágazik felfelé a kehely az intuíció, a megérzések, a befogadás szimbóluma.A bőség, másrészt a halhatatlanság jelképe; tartalma a halhatatlanság itala.
A kelyhet körülvevő álarc, mely az arc eltakarásával a személyiség titokban tartásának vagy megsemmisítésének jelképe.
Ugyan itt látható a kutyafej, mely általában a hűség és az éberség az ösztön, a szolgálat, a baráti kapcsolat szimbólumai. Az alvilág határának őrzője; lélekkísérőként is megjelenik.

Végül ezen a külső körön ismételten megjelenik a legyező a jóság szimbóluma.

Budapest, 2019.december 3.
Valery