Numerológia, Univerzális Numerológia kategória bejegyzései

1901.12.05

A legtöbb leszületésnek nem célja a hírnév megszerzése. Ez igaz az olyan ritka, vagy különleges számtáblák esetén is, mint amilyen 1901.12.05-én (és még pár dátum esetén) is előállt.

1901.12.05

Mégis, mikor vizsgálódtam a fizikus, Werner Heisenberg számtáblája után, rábukkantam még pár olyan emberre, akik ugyanazon a napon születtek, és így vagy úgy, de rányomták kézjegyüket az utókorra.

1901.12.05-én született tehát Werner Heisenberg, a kvantummechanika egyik atyja. Walt Disney filmrendező, Arthur Samuel a mesterséges intelligencia kutatásának úttörője, valamint Milton H. Erickson, a pszichológia egyik fontos alakja is ezen a napon születtek.

A szellemi (1) és mentális energiák (9) dominálják a számtáblát, amiből a 9-es szám válaszott összetevőként van jelen, ami tovább növeli fontosságát. A számtábla spirituális dominanciája 37 fölötti, ami nagyon erős elhivatottság, mely komoly küldetés esetén segít az akadályok leküzdésében és nagyfokú céltudatosságot ad. Ennyi 9-es komoly magával hozott tudást hordoz, az ilyen emberek már-már látnoki képességekkel rendelkeznek, álmaik fontos üzeneteket hordoznak. Egyúttal memóriájuk is kiváló, semmit nem felejtenek el, ezért a megbocsátás is nehezen mehet (nincs 8-as). Mindazonáltal az erős szellemiséggel csupán egy döntés kérdése, hogy a haragot elengedjék. A 9999 a legtöbb esetben mint logika erősítő tényező van jelen, azaz 99 úgy viselkedik mint egy 5-ös, vagyis mint logikát szimuláló emlékezet, mikor is a nagy felhalmozott tudásbázisnak hála, helyes következtetés vonható le rosszabb logika esetén is. Ezek az emberek állandóan elemeznek, nehéz leállniuk a gondolkodással. Az 1 darab 5-ös pedig ha szükséges, mint memóriát szimuláló logika képes működni (99), azaz pusztán logika alapján képes az illető helyesen következtetni hiányos tudásbázissal is. Bármilyen új dolog elsajátítása ilyen számtáblával semmi gondot nem jelent. Határozottságuk és erős szellemiségük (11111) pedig szinte bármely akadályon átsegíti őket a vágyott cél elérésben.

A számtábla kiemelt számai alapján a születés célja a szellemi (1) és mentális (9) energiák egységbe kovácsolása a mindent (1) vagy semmit (0) elve alapján. Ehhez az alkímiai művelethez a magával hozott tudás (9) és a kiváló memória (9) ad segítséget.

Orbán Viktor

Orbán Viktor magyar jogász és politikus. 1988-ban a Fidesz egyik alapító tagja, 2010 óta Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor - 1963.05.31
Orbán Viktor – 1963.05.31

Számtáblája alapján béketeremtő típus, megtalálja a hangot mind a keményebb, mind pedig a gyengébb jellemerejű emberekkel is. Jellemerejét képes a helyzethez mérten keményíteni (8->11-22), vagy éppen finomítani (11->8+22) miközben belső energia és empátia vész el, illetve keletkezik. Éppen ezért nehezen kiismerhető, hiszen egyik pillanatban alkalmazkodó és kedves, a másikban pedig rugalmatlan és faragatlan. Ez kívülről akár ijesztőnek, szélsőséges esetben pedig akár egyfajta személyiségzavarnak is tűnhet. Egyéb dolgokat is figyelembe véve, az ilyen ember remek színész lehet, sőt élvezheti kiismerhetetlenségével megbotránkoztatni környezetét (színészkedik).

Orbán remek megérzésekkel bír (222), ami kétség kívül jól használható a politikában, ha megtanulja hogyan hallgasson rá. Alapvetően vidám, jó humorú ember (33,5) széles érdeklődési körrel (33) és megfelelő logikával, intuícióval (5), gyenge mentális tartalékokkal (9). Empátiája és felelősségérzete nem annyira erős, hogy a kemény döntésekben jelentős korlátozó tényező legyen (8). A változásokat nehezen viseli (33-6-9),azonban ha azok mégis bekövetkeznek, akkor megfelelően képes a kialakult helyzethez alkalmazkodni. Rejtett agresszió jellemzi (222-4-8), ami időnként meglepetés szerűen felszínre törhet. Kézügyesség (6), alkotói készség jellemzi. Fontos számára a család (222-5-8). Temperamentuma szélsőséges lehet, a közvetlen környezete nagyban befolyásolhatja (33-5), hogy a két véglet között hol helyezkedik el. Fontos, de nem kiemelkedően fontos számára az anyagi jólét, ehhez rugalmasan viszonyul (hosszú spórolást követően jöhet egy nagy költekezés).

A számtáblában rejlő dinamika az eredendő, 50%-os sikermutatót 100%-ra növelheti. Ez két lépcsőben történhet meg. A jellem megkeményítésével, miközben az empátia és a felelősségérzet elvész, illetve magasabb célok kitűzésével. Utóbbi esetben az első lépcsőben elvesztett belső energia “pótlódik”, miközben a szerencse mint segítő tényező megjelenik (7).

Egy másik választható út az akaraterő csökkentése (11->8+22), illetve a korábban említett magasabb célokért való küzdelem, mely esetben a sikerességi mutató 70%. Így egy nagyon béketűrő, gyengének tűnő ember benyomását keltheti, akiben azonban hatalmas hajtóerő (2222222) rejlik, mellyel szinte bármilyen célt el lehet érni.

Kiemelt számai alapján küldetése, hogy belső energiáját (2) és felelősségérzetét (8) felhasználva, győzedelmeskedjen, bármibe is kerüljön (10). Ebben segíti szívóssága (4) és szüleitől kapott kitartása (22).

Megjegyzés: értelmezésem szerint a felelősségérzettel bármi áron győzedelmeskedni küldetés a külvilágra vetítve nehezen értelmezhető, illetve teljesíthető. Úgy gondolom, itt (is) az embernek saját magát kell legyőznie, az elfogadás útján.

Dúró Dóra

Dúró Dóra magyar politológus, nemzeti radikális politikus. 2020 szeptemberében ledarált egy általa homoszexuális propagandanádnak tartott mesekönyvet.

Dúró Dóra – 1987.03.05

Gyenge jellemerő (1), melyet tovább erősíteni nem képes (csak egy 8-as). Az ilyen ember határozottsággal próbálja leplezni belső bizonytalanságát és folyton bizonyítási kényszer alatt van, úgy érzi, hogy mások fölé kell kerekedjen. Nőként azonban ők a legbékésebb emberek, szinte minden férfi figyelmét felkelti a hűvös távolságtartás és a kiismerhetetlenség látszata.

A számtábla legszembetűnőbb összetevője a 3333. A 3 a külvilággal történő információcsere, az átvitel száma. A mindennapokban ez az érdeklődést, azon belül is a tudományos érdeklődést jelenti, hiszen ez az ami a világ megismerését, az én és a külvilág közötti információcserét (átvitelt) a legjobban szolgálja . A tudományos pálya lehetőségét erősíti a jó logika, az 55 is. Ideális esetben ezekhez társul még legalább 99 is (jó memória), de 9-el is komoly tudományos munkát lehetne végezni.

A csupán egy darab 2-es miatt azonban az ehhez szükséges belső energia (kitartás) nem eredendően adott, így egy könnyebben járható alternatíva a 3-asok másfajta jellegű munkára fogása, azaz a külvilággal való energiacsere fokozott működtetése. Ez a népszerűség keresése, a figyelem középpontjába kerülés igénye. Ezt segíti az erős kisugárzása (3333-55-7), amivel nagy hatást tud gyakorolni a környezetére (érdekességképpen Angela Merkel is hasonlóan erős befolyással bír), miközben a népszerűség, a rá irányuló figyelem révén a külvilágból energiához jut.

Nagyon erős ragaszkodása van a hagyományokhoz, minden változást rosszul visel (erős 3-6-9 sor), de lehetnek periódusok az életében mikor minden magyarázat és logika nélkül felrúgja az addig megszokottat (ez a veszteségtől való félelem – inkább én változtatok, mielőtt elveszítem a stabilitást).

A család szintén fontos szerepet tölt be az életében (2-55-8). Viszonylag korán, mindössze 20 évesen válik mentálisan felnőtté.

Cselekedeteinek forrása az intuíció (5) amit belső energiája (2) és ismertségre való törekvése (3) erősít, célja pedig az anyagi világban (6) történő megnyilvánulások (az alkotás-rombolás-uralom) megtapasztalása az ismeretek/ismertség növelése (33) által.