Numerológiai Elemzés kategória bejegyzései

Orosz-Ukrán háború

Orosz-Ukrán háború

Hajtóerőben bővelkedő számtábla, fékek nélkül (22222, nincs 3-6-9 sor illetve 7-8-9 oszlop): az események, amik ezen a napon következnek be, nagyobb ellenállás nélkül történhetnek meg. A szellemi energia (akarat – 111) olyan folyamatokat indít el (22222) melyek a fizikai testre (határokra) hatnak (44). Sem pusztító (nincs 6-os), sem teremtő (nincs 7-es), sem pedig kiegyensúlyozó erő (nincs 8-as) nincs jelen. Az elindult események önmagukban zártak (nincs 3-as), azok nem állnak kapcsolatban sem egymással, sem pedig külső erővel. Az esemény előre eltervezett jellegére az 5-ös (kiemelt) szám jelenléte utal. A nemzetek (nagy család) közötti kapocs, összetartás hangsúlyos (22222-5), ahogy a céltudatosság is (111-44). Önértékelésben (nemzeti öntudatban) erős számtábla (111-22222), ezt külső erő, vélemény, nem befolyásolja (nincs 3-as). Az ezen a napon bekövetkezett események fizikailag támogatottak, azonban instabilak (44-5). A számtáblában benne foglaltatik a teljes sikeresség lehetősége (100%-os sikermutató). Az elvileg végtelen spirituális dominancia azt jelenti, hogy a küldetés célját tekintve nem merülnek fel kételyek.

A számtáblán a 22222 olyan belső energiára, idővel pedig (társadalmi) feszültségre utal, melyet leginkább a környezet felé lehet leadni, azt ugyanis hosszútávon tárolni nem lehetséges. Az, hogy sem pusztító, sem teremtő energiák nincsenek jelen, azt támasztja alá, hogy a háború szelepként funkciónál, sem céljai, sem pedig okai között nem szerepel sem a pusztítás, sem a teremtés.
A 9-es hiánya arra utal, hogy bármi is lesz az esemény kimenetele, az emberek emlékezetében nem marad meg tartósan.

Az esemény forrása a győzelemre irányuló akarat (1), melyet közvetlenül a magasabb (megnyilvánuló és meg nem nyilvánuló) (0) szellemi energiák (1) táplálnak. Célja pedig az összekötés (5), melyet az akarat (1) és a fizikai erő (4) támogat.
A sorsformáló energiák erős jelenléte (energetikai potenciál:30, középszint:5) tovább támogathatják a küldetés sikerességét.

Amerika, a lehetőségek hazája

A mai Amerika születése a Függetlenségi Nyilatkozat kihirdetésétől, 1776.06.04-től datálódik.

Amerika - 1776.06.04
Amerika – 1776.06.04

Létrejötte nem volt nehezteléstől és erőszaktól mentes (forrásszám:6). Büszke (szellemi stabilitás: 324), de jellemerőben és szellemiségében gyenge nemzet (1; gyenge 1-5-9 átló). Mindez abban nyilvánul meg, hogy folyton bizonyítani próbálja önnön fontosságát, fitogtatja erejét (66). Emögött azonban bizonytalanság, és saját identitásának keresése rejlik (1; instabil 1-2-3 oszlop). Céltudatos (1-44-777), a célok véghezviteléhez azonban hiányzik a belső energia (2). Az egyik módja a célokra való figyelem és koncentráció fenntartásának az amerikai állampolgárok elhanyagolásával (44->2222), akik eredendően fontos szerepet játszanak a nemzet alakításában, kéz a kézben a kormánnyal (44). Másik lehetőség a kitartás növelésére, az alkotó energiák felszabadítása (6->22+7), a belső feszültség feloldása. Az anyagi javak megteremtése és fenntartása kiemelt fontossággal bír (44-5-66). Az összetartozás élménye maximum felszínes (gyenge 2-5-7 sor), nincs valódi összefogás, mindenki saját szerencséjének kovácsa. Hagyományai, igazi kultúrája nincsen, hibáiból nehezen tanul (nincs 9-es). Felelősségtudattal eredendően nem rendelkezik (nincs 8-as), céljai elérésében így nem válogat módszerekben. Sikeres nemzet (90%-os sikermutató), mely birtokában van a világot mozgató összefüggéseknek (777). Ezt a tudást azonban sok időbe telik tökéletesen használni.

Amerika világpolitikai szereplésének fontos összetevője az erős 3-5-777 átló, mely arra sarkallja, hogy kapcsolatokat keressen és tartson fenn. Ezeknek a kapcsolatoknak a minőségét erősen befolyásolja a fent tárgyalt instabil önértékelés (1-2-3) és a gyenge jellemerő (1), valamint az erőből való kommunikációra való (66) hajlam.

Kiemelt számai (24 6 32 5) alapján Amerikát az állandó (2) emberben (4) lévő hatalomvágy (6) motiválja, kitűzött célja pedig saját ismereteit (3) terjeszteni (2) a világban (5).

A teremtő

A pusztító

Amerika előtt két szélsőséges út áll. Vagy pusztító, vagy pedig az emberi civilizáció elképzelhetetlen mértékű előmozdítója lehet. Természetesen e két szélsőség között is ingadozhat, illetve a számtábla belső dinamikája kevésbé drasztikus formát is ölthet.

A teremtő számtábla esetén Amerika legyőzi belső viszályait és uralomvágyát (eltűnik a 6-os). Rájön, hogy a pénz és a hatalom helyett a művészetek, filozófia, sport és a tudomány felé fordulás által korábban rejtett csatornák nyílnak meg, melyek elképzelhetetlen mértékű spirituális belátást és energiát adnak (777777). Ez akkora teremtőerő, amivel az egész világot meg lehet változtatni.
A pusztító számtábla esetén ennek pontosan az ellenkezője következik be. Minden spirituális teremtőerő eltűnik, a fizikai világ feletti uralomvágy magával rántja csaknem az egész számtáblát, és akár a világot is.

Alekszej Navalnij

Navalnij orosz, jelenleg ellenzéki vezető, aki 1976.06.04-én született.

Alekszej Navalnij – 1976.06.04

Jellemerőben nem bővelkedő számtábla (1), további tartalékok nélkül (nincs 8-as). Ennek következtében Navalnij folyamatos bizonyítási kényszerben van, erősebbnek mutatva magát mint amilyen valóban, miközben a külvilág felé megfelelési vágya is nagy (33). Erős kisugárzású (33-5-7-666), temperamentumos ember (33-5-7). Céljai kitűzésében a külvilág elbizonytalaníthatja (1-4-7), azonban önképe és önértékelése reális (1-2-33), de ahogy korábban említettem, folyamatos visszacsatolást igényel a környezetétől (33). Okos (33-5-9), remek műszaki érzékkel (33) és pozitív világképpel rendelkező ember. Fontos számára az anyagi biztonság (4-5-666) megteremtése, szorgalmas és hatalmas teremtőerővel rendelkezik (666). Ez a teremtőerő azonban kétélű fegyver, mert hamar megjelenhet mellette a mások feletti uralom,- illetve hatalomvágy, főleg kellő szellemi erő (1 és alacsony spirituális dominancia) hiányában, amivel megzabolázhatja ezt a késztetést. Belső energiája kevés (2), így vagy a környezetéből nyeri (33), vagy pedig magasabb célok érdekében munkára fogja a 6-osokat, amivel nem csak belső energiáját sokszorozza meg (akár 2222222), hanem szerencséjét is fokozhatja (77777). Mindez azonban nagy teher is, sokkal inkább csábító lehet a hatalom, a tömegek feletti uralom megszerzése. Magával hozott empátiája nincs (nincs 8-as), így gátlástalan, módszerekben nem válogat, amennyiben az utóbbi utat választja. Az ilyen ember nagyon magasról nagyon mélyre tud zuhanni.

Küldetése: kitartásából (2), logikájából (5) és szerencséjéből (7) táplálkozva teremteni/uralkodni (6). Ebben segíti ismertség/ismeretség utáni vágya (33). Zárójeles megjegyzés: új dolognak a teremtése sokszor a régi lerombolásával jár.