Numerológiai Elemzés kategória bejegyzései

Amerika, a lehetőségek hazája

A mai Amerika születése a Függetlenségi Nyilatkozat kihirdetésétől, 1776.06.04-től datálódik.

Amerika - 1776.06.04
Amerika – 1776.06.04

Létrejötte nem volt nehezteléstől és erőszaktól mentes (forrásszám:6). Büszke (szellemi stabilitás: 324), de jellemerőben és szellemiségében gyenge nemzet (1; gyenge 1-5-9 átló). Mindez abban nyilvánul meg, hogy folyton bizonyítani próbálja önnön fontosságát, fitogtatja erejét (66). Emögött azonban bizonytalanság, és saját identitásának keresése rejlik (1; instabil 1-2-3 oszlop). Céltudatos (1-44-777), a célok véghezviteléhez azonban hiányzik a belső energia (2). Az egyik módja a célokra való figyelem és koncentráció fenntartásának az amerikai állampolgárok elhanyagolásával (44->2222), akik eredendően fontos szerepet játszanak a nemzet alakításában, kéz a kézben a kormánnyal (44). Másik lehetőség a kitartás növelésére, az alkotó energiák felszabadítása (6->22+7), a belső feszültség feloldása. Az anyagi javak megteremtése és fenntartása kiemelt fontossággal bír (44-5-66). Az összetartozás élménye maximum felszínes (gyenge 2-5-7 sor), nincs valódi összefogás, mindenki saját szerencséjének kovácsa. Hagyományai, igazi kultúrája nincsen, hibáiból nehezen tanul (nincs 9-es). Felelősségtudattal eredendően nem rendelkezik (nincs 8-as), céljai elérésében így nem válogat módszerekben. Sikeres nemzet (90%-os sikermutató), mely birtokában van a világot mozgató összefüggéseknek (777). Ezt a tudást azonban sok időbe telik tökéletesen használni.

Amerika világpolitikai szereplésének fontos összetevője az erős 3-5-777 átló, mely arra sarkallja, hogy kapcsolatokat keressen és tartson fenn. Ezeknek a kapcsolatoknak a minőségét erősen befolyásolja a fent tárgyalt instabil önértékelés (1-2-3) és a gyenge jellemerő (1), valamint az erőből való kommunikációra való (66) hajlam.

Kiemelt számai (24 6 32 5) alapján Amerikát az állandó (2) emberben (4) lévő hatalomvágy (6) motiválja, kitűzött célja pedig saját ismereteit (3) terjeszteni (2) a világban (5).

A teremtő

A pusztító

Amerika előtt két szélsőséges út áll. Vagy pusztító, vagy pedig az emberi civilizáció elképzelhetetlen mértékű előmozdítója lehet. Természetesen e két szélsőség között is ingadozhat, illetve a számtábla belső dinamikája kevésbé drasztikus formát is ölthet.

A teremtő számtábla esetén Amerika legyőzi belső viszályait és uralomvágyát (eltűnik a 6-os). Rájön, hogy a pénz és a hatalom helyett a művészetek, filozófia, sport és a tudomány felé fordulás által korábban rejtett csatornák nyílnak meg, melyek elképzelhetetlen mértékű spirituális belátást és energiát adnak (777777). Ez akkora teremtőerő, amivel az egész világot meg lehet változtatni.
A pusztító számtábla esetén ennek pontosan az ellenkezője következik be. Minden spirituális teremtőerő eltűnik, a fizikai világ feletti uralomvágy magával rántja csaknem az egész számtáblát, és akár a világot is.

Alekszej Navalnij

Navalnij orosz, jelenleg ellenzéki vezető, aki 1976.06.04-én született.

Alekszej Navalnij – 1976.06.04

Jellemerőben nem bővelkedő számtábla (1), további tartalékok nélkül (nincs 8-as). Ennek következtében Navalnij folyamatos bizonyítási kényszerben van, erősebbnek mutatva magát mint amilyen valóban, miközben a külvilág felé megfelelési vágya is nagy (33). Erős kisugárzású (33-5-7-666), temperamentumos ember (33-5-7). Céljai kitűzésében a külvilág elbizonytalaníthatja (1-4-7), azonban önképe és önértékelése reális (1-2-33), de ahogy korábban említettem, folyamatos visszacsatolást igényel a környezetétől (33). Okos (33-5-9), remek műszaki érzékkel (33) és pozitív világképpel rendelkező ember. Fontos számára az anyagi biztonság (4-5-666) megteremtése, szorgalmas és hatalmas teremtőerővel rendelkezik (666). Ez a teremtőerő azonban kétélű fegyver, mert hamar megjelenhet mellette a mások feletti uralom,- illetve hatalomvágy, főleg kellő szellemi erő (1 és alacsony spirituális dominancia) hiányában, amivel megzabolázhatja ezt a késztetést. Belső energiája kevés (2), így vagy a környezetéből nyeri (33), vagy pedig magasabb célok érdekében munkára fogja a 6-osokat, amivel nem csak belső energiáját sokszorozza meg (akár 2222222), hanem szerencséjét is fokozhatja (77777). Mindez azonban nagy teher is, sokkal inkább csábító lehet a hatalom, a tömegek feletti uralom megszerzése. Magával hozott empátiája nincs (nincs 8-as), így gátlástalan, módszerekben nem válogat, amennyiben az utóbbi utat választja. Az ilyen ember nagyon magasról nagyon mélyre tud zuhanni.

Küldetése: kitartásából (2), logikájából (5) és szerencséjéből (7) táplálkozva teremteni/uralkodni (6). Ebben segíti ismertség/ismeretség utáni vágya (33). Zárójeles megjegyzés: új dolognak a teremtése sokszor a régi lerombolásával jár.

Dúró Dóra

Dúró Dóra magyar politológus, nemzeti radikális politikus. 2020 szeptemberében ledarált egy általa homoszexuális propagandanádnak tartott mesekönyvet.

Dúró Dóra – 1987.03.05

Gyenge jellemerő (1), melyet tovább erősíteni nem képes (csak egy 8-as). Az ilyen ember határozottsággal próbálja leplezni belső bizonytalanságát és folyton bizonyítási kényszer alatt van, úgy érzi, hogy mások fölé kell kerekedjen. Nőként azonban ők a legbékésebb emberek, szinte minden férfi figyelmét felkelti a hűvös távolságtartás és a kiismerhetetlenség látszata.

A számtábla legszembetűnőbb összetevője a 3333. A 3 a külvilággal történő információcsere, az átvitel száma. A mindennapokban ez az érdeklődést, azon belül is a tudományos érdeklődést jelenti, hiszen ez az ami a világ megismerését, az én és a külvilág közötti információcserét (átvitelt) a legjobban szolgálja . A tudományos pálya lehetőségét erősíti a jó logika, az 55 is. Ideális esetben ezekhez társul még legalább 99 is (jó memória), de 9-el is komoly tudományos munkát lehetne végezni.

A csupán egy darab 2-es miatt azonban az ehhez szükséges belső energia (kitartás) nem eredendően adott, így egy könnyebben járható alternatíva a 3-asok másfajta jellegű munkára fogása, azaz a külvilággal való energiacsere fokozott működtetése. Ez a népszerűség keresése, a figyelem középpontjába kerülés igénye. Ezt segíti az erős kisugárzása (3333-55-7), amivel nagy hatást tud gyakorolni a környezetére (érdekességképpen Angela Merkel is hasonlóan erős befolyással bír), miközben a népszerűség, a rá irányuló figyelem révén a külvilágból energiához jut.

Nagyon erős ragaszkodása van a hagyományokhoz, minden változást rosszul visel (erős 3-6-9 sor), de lehetnek periódusok az életében mikor minden magyarázat és logika nélkül felrúgja az addig megszokottat (ez a veszteségtől való félelem – inkább én változtatok, mielőtt elveszítem a stabilitást).

A család szintén fontos szerepet tölt be az életében (2-55-8). Viszonylag korán, mindössze 20 évesen válik mentálisan felnőtté.

Cselekedeteinek forrása az intuíció (5) amit belső energiája (2) és ismertségre való törekvése (3) erősít, célja pedig az anyagi világban (6) történő megnyilvánulások (az alkotás-rombolás-uralom) megtapasztalása az ismeretek/ismertség növelése (33) által.