Vendégposzt kategória bejegyzései

Horthy Miklós

Folytatjuk Valery vendégposztját.

Bevezető

Horthy Miklós (1868-1957) egyike a magyar történelem legvitatottabb alakjainak. Hazánk egyik leginkább vészterhesnek tartott időszakában, 1920 és 1944 között irányította a magyar bel-, és külpolitikát, így kormányzóként neve egy egész korszakot fémjelzett, ez volt a Horthy-kor. Az időszaknak és magának Horthynak az értékelésére sok történész vállalkozott már és a kormányzó életrajzát számtalan megközelítésben feldolgozták.

Összességében Horthy Miklós életének öt olyan fordulópontja volt, melyek megítélése alapjaiban határozza meg a kormányzóról alkotott képet, ezek a következők: 1.Fehérterrorban betöltött szerepe 2.A háborúba való német oldalon történő belépésünkben betöltött szerepe 3.A Don-kanyarbeli katasztrófához kapcsolódó felelőssége 4.A német megszállás legitimálása 5.A holokausztban betöltött felelőssége.

Napjainkban Horthy Miklós gyakran „átpolitizált” módon jelenik meg a médiában: míg az egyik politikai kör szobrot emel számára, addig a másik háborús bűnösnek tekinti. Nehéz tehát objektívan, középúton járva megismerni a hajdani kormányzó életútját.

Forrás: http://tortenelemcikkek.hu/node/326

Ez a kettősség tett kíváncsivá, hogy mit mutat a számtáblája és az aláírás-mandalája.

Numerológia Elemzés

Horthy Miklós
Horthy Miklós – 1868.06.18

Magával hozott szám: 9
Szülői örökség szám: 36
Hasznosítandó szám: 38
Küldetés szám: 11
Szellemi stabilitás: 120
Fizikai stabilitás: 48
Sikermutató: 10%
Életek: 14
Mentális felnőttéválás: 29

Ebben a számtáblában számomra a legfeltűnőbb, a 4db 8-as. Ami nekem rendkívül magas felelősségérzetet mutat saját maga és mások iránt. Meghatározó a környezettel való együttérzés folyamatos jelenléte. Elképzelhető a mások feletti érzelmi uralom megszerzése és fenntartása. Ugyanakkor a türelem, a higgadtság és a precizitás is jellemezheti.

Akinek 2 db 3-asa van, az az ember nem a rend megteremtésén és a dolgok aprólékosságainak kidolgozásán fáradozik, inkább újabb és újabb ismereteket szerez meg, amivel tudását (9-es) gyarapítja.

A számtábla nem kőbe vésett, bizonyos feltételek mentén átalakíthatók ennek megértéséhet idézném tanítóm szavait:

„A 6-os szám földi ajándék, amely éppen azért nagy érték, mert isteni képességeknek megfelelő energiákat foglal magában. Ezek az energiák azonban automatikusan nem biztosítják azok építő, teremtő, alkotó,segítő célú felhasználását, oly annyira nem, hogy ugyanezen energiák táplálhatnak romboló,pusztító,megsemmisítő,ártó gondolatokat és cselekedeteket is. A több hatossal leszületett ember már gyermekkorában hajlamos a szokatlan agresszióra, a mások fölötti befolyás megszerzésére. Amennyiben a szülők ezt időben nem korlátozzák, helyesebben ezen energiák hasznos lekötéséről nem gondoskodnak, úgy az energiákat az ilyen gyermek, később pedig felnőtt az uralom bármi áron történő megszerzésére fogja egyre inkább felhasználni. Ez azonban senkinek sem jó, nem jó a környezetnek, de nem jó magának az illető embernek sem. Legfőképpen azért nem, mert az előbb-utóbb közvetett vagy közvetlen önpusztításba csap át. A 6-osokban rejlő energiának ugyanis vagy egy másik, minden szempontból hatékonyabb, mondjuk úgy, hogy hasznosabb felhasználása is: az alkotói, mesteri munka, illetve művészi tevékenység. Amikor a 6-osokat ilyen célok szolgálatába állítjuk, akkor azok automatikusan alakulnak át 7-esekké, miközben minden egyes átalakulás során 22-es, azaz éltető energia szabadul fel Ez a folyamat leginkább a 666-ossal rendelkezők esetében bír életet/sorsot jelentősen befolyásoló szereppel. Így érthető az, hogy nagyon sok művésznél találkozhatunk 666-ossal a számtáblában. Mindaddig, amíg ezek a 6-osok 7-esekké alakulnak, nagyon komoly eredményeket és sikereket érhetnek el ezek az emberek. A siker és népszerűség azonban óriási veszélyeket hordozhat magában, annak a veszélyét, hogy az ember másnak, többnek, feljebbvalónak kezdi hinni/érezni magát. Ez viszont már a 6-osok uralomjellegével kapcsolatos, azaz megkezdődik a 7-esek visszaalakítása 6-osokká. Mindeközben pedig éltető energiák emésztődnek fel, azaz a fényes sikereket előbb-utóbb felváltják a különböző kudarcok: nincs ihlet, nincs alkotóerő, de még fizikai-testi egészség sincs. A híres művész nélkülözötté válik, s úgymond ennek lesz a betege. Haragszik mindenkire és mindenre, az egész világra. Kilátástalannak látja a helyzetet, pedig kiút mindig van. A megoldás könnyen megfogalmazható, bár sokszor nagyon nehezen kivitelezhető: meg kell tisztítanunk gondolatainkat a gonoszságtól, sérelmeinktől, a külvilág, más emberek ítéletétől, hibáztatástól. Ekkor automatikusan „életre kelnek” a 7-esek, melyek újra visszaadják az alkotói-művészi ihletet és erőt, a sikereket és az élet értelmét.”

Ezen átalakulások következménye lehetett a veleszületett 10%-os sikermutató akár 90%-ra növelése (6-ból 7+22 és 8-ból 1-22).

Életének 29. éve – jelentős események kíséretében – meghatározó, jellemének véglegesülése ekkor következik be.

Küldetése: Magával hozott tudásával (9) szüleitől kapott információéhségével (3) és szorgalmával (6) harc nélkül önmaga és mások legyőzése (11). Ehhez nyújtott segítséget emberi kapcsolatai (3) és a másokkal való együttérzés és felelősségtudata (8).

A rövid elemzés végén nyilvánvalóvá vált számomra az a kettősség, amit az átalakulások által generálhatott a környezetében.

Budapest, 2019.december 04.

                                                                                        Valery

Horthy Miklós – Aláírás mandala

Valery ismét megörvendeztetett egy (kettő) remek vendég írással Horthy Miklósról. Itt az első írás, hamarosan követi a másik!
(Ha valaki nem ismerné, az aláírás mandala az aláírás a tengelyeken történő tükrözésével jön létre. Nagyjából.)

„Az aláírás a legteljesebb énkép, amelyben egyaránt kifejeződik a kifelé mutatni kívánt, tudatos én, és a tudattalan mély én. Az aláírás-mandala felerősíti a tudattalan információtartalmat”

Horthy Miklós aláírás mandalája

A mandala közepe a kör, mint önmagába záródó végtelen vonal – a végtelenséget, az örök megújulást, a körforgást, a teljességet, az eredendő tökéletességet és harmóniát jelképezi. A körön belül kirajzolódó négyzet, az anyagi világ és az ezekhez kötődő törvények jelképe. Jelenti ezen kívül az alaposságot, a szilárdságot, a merevséget és a korlátozást is. Szabályosságával a világ rendjét, szilárdságát képezi le, a mindenséget alkotó négy elem (levegő, tűz, víz, föld) harmóniáját összegzi az ősi jelképrendszerekben. A bonyolult világban irányokat, határokat és tájékozódási pontokat szab meg, s ezzel biztonságot, megállapodottságot és stabilitást hoz létre.

A belső körből kifelé haladva többféle háromszög látszik, ami a harmónia, az egyensúly, a szintézis szimbóluma. A térben megjelenő háromság, az isteni teremtő erő jelképe. A belső fény, az anyagi világból kiváló szellemi minőség, a felfelé törekvő lélek szimbóluma. Jelenti a kitörést, a szabadságot, a kreativitást, a tűz és férfiasságot, az égbe való emelkedést.

Tovább haladva kifelé, macskafejek látszanak, mely a nőiességet, a rejtélyt és a függetlenséget, de a hamisságot is jelképezi. Az érzéki világunk szimbóluma, vágyaink, illetve alapvetően a nő megtestesítője.

A belső csipke kört az otthon védelmét jelképező széthajtott legyező a jóság szimbóluma zárja, mely együttesen a teljességet, az egységet és a harmóniát jelképező mandalát formázzák.

Kifelé tovább haladva látható az M betű, ami a tömegvonzást és a V betű, ami a kettéválást szétszakadást, bűnbeesést jelképezi.

A betűk között látható rombusz alak kockái pedig két háromszög, egy egyenes és egy fordított (az isteni és a földi) összekapcsolódásai: arra utalnak, hogy a Feltámadás felülkerekedik a valóság alsóbb és felsőbb szintjein. A rombusz, mint a termékenység és varázslás egyetemes szimbóluma az Ősanyához kötődik, akit mint Föld anyát és mint Nagyasszonyt értelmeznek.

Felfedezhetünk fektetett 8-asokat is a mandalában. A számnak nincsen sem eleje, sem vége: egy olyan pálya, amelyben szabadon lehet mozogni, de kikerülni belőle képtelenség. A fektetett 8-as a végtelenséget, a végzetet szimbolizálja.

Tovább kifelé a szerelem, szeretet, öröm és az együttérzés jelképe a szív következik. Jelenti a  teremtő erőt, az élet és a megváltást. Utal az intuitív tudásra és az egyén érzelmi alap beállítottságára. Jelenthet nagyfokú szeretetigényt, és azt, hogy az illető számára nagyon fontosak az emberi kapcsolatok.

A szívekből ágazik felfelé a kehely az intuíció, a megérzések, a befogadás szimbóluma.A bőség, másrészt a halhatatlanság jelképe; tartalma a halhatatlanság itala.
A kelyhet körülvevő álarc, mely az arc eltakarásával a személyiség titokban tartásának vagy megsemmisítésének jelképe.
Ugyan itt látható a kutyafej, mely általában a hűség és az éberség az ösztön, a szolgálat, a baráti kapcsolat szimbólumai. Az alvilág határának őrzője; lélekkísérőként is megjelenik.

Végül ezen a külső körön ismételten megjelenik a legyező a jóság szimbóluma.

Budapest, 2019.december 3.
Valery

Önkormányzati választások 2019

Vendégposzt, Valery elemzése a közelgő önkormányzati választásokról.
Köszönöm szépen, remélem olvashatunk még pár elemzést!

Önkormányzati választások
2019.10.13

Ami nekem első ránézésre szembetűnő, hogy erős szellemiség (11111,5,9), kitűnő vérmérséklet (3,5,7), a család (nemzet) fontossága (2,5,8) és a stabilitás (3,6,9) jellemzi ezen a napon a kicsit meggyengült (4-es hiánya) nemzetünket, melynek erősítése benne rejlik a nap adottságában.

Nagyon erős akarattal (11111), de beleérzéssel (2), és az ismeretekre nyitottan (3), hallgatva intuiciónkra (5), munkára készen (6,) szerencsésen (7), empatikusan és felelősségteljesen (8), de emlékezve az előzményekre (9) tesszük az X-et a megfelelő helyre.

A nap küldetése: Megfelelő teremtőerővel (6), akaraterővel (1) és intuícióval (5), fokozottan figyeljünk felelősségtudatunkra, empátiánkra (8). Ehhez nyújt segítséget szellemi erőnk (1) és a magasabb célok szolgálata (7).